RISKOM veelgebruikte methode voor risicoanalyses evenementen

RISKOM veelgebruikte methode voor risicoanalyses evenementen

Steeds meer gemeenten en veiligheidsregio’s gebruiken de RISKOM-methode voor de risicoanalyses van evenementen. Deze zomer hebben wij een aantal bijeenkomsten met de RISKOM-methode begeleid voor Veiligheidsregio Groningen. Dergelijke sessies hebben op verschillende manieren meerwaarde. Bovenal blijkt: alle disciplines raken betrokken en mensen gaan in gesprek met elkaar!

De risicoanalyse is de basis voor het veilig verloop van een evenement. Bij een risicoanalyse gaat het om het systematisch in kaart brengen, duiden en beoordelen van de gevaren waar een evenement mee te maken kan krijgen. De risicoanalyse heeft een belangrijke functie in de voorbereiding op incident- en crisisbeheersing. Daarnaast helpt de risicoanalyse om potentiële gevaren vroegtijdig te onderkennen, wanneer er nog tijd is om deze gevaren te beperken. Voor de meer complexe risico’s is één gezamenlijke bijeenkomst soms niet genoeg en kan een nadere analyse nodig zijn. Dit kan een onderzoek zijn van de oorzaken en gevolgen van een bepaald gevaar, maar het kan ook gaan om een verdiepende analyse van een crisisscenario of een analyse van de risico’s in relatie tot het crowd management.

RISKOM-methode wordt veel gebruikt

ESI ontwikkelde de methodiek RISKOM voor het uitvoeren van een eenvoudige maar doeltreffende risicoanalyse voor een evenement. De methodiek in drie stappen wordt al veel gebruikt door gemeenten en veiligheidsregio’s, onder meer in Brabant, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en Flevoland. Voor gemeenten en hun adviseurs is een format beschikbaar voor een multidisciplinaire risicoanalysebijeenkomst. ESI biedt ook de organisatoren van evenementen een eigen versie van de RISKOM, met een handzaam format dat een plek kan krijgen in het veiligheidsplan.

Begeleiding risicoanalysebijeenkomst

Afhankelijk van de volledigheid van de planvorming en ervaring met het evenement wordt in één of twee bijeenkomsten in kaart gebracht welke kenmerken het evenement heeft, welke risico’s realistisch voorzienbaar zijn en welke aanpak op deze risico’s nodig is.

Veiligheidsregio Groningen vroeg ESI om haar te helpen de methode onder de knie te krijgen voor de evenementen Paradigm, Gronings Ontzet en het Megapiratenfestijn. Tijdens de bijeenkomsten vormden de organisatoren en de adviserende diensten onder begeleiding van ESI eerst een gemeenschappelijk beeld van het evenement. Zo konden ze met hetzelfde startbeeld de risico’s inventariseren. We willen immers weten of alle aanwezigen bekend zijn met de planvorming en de koppen dezelfde kant op hebben staan.

Na de beeldvorming volgt de inventarisatie van de risico’s. Dit omvat alle risico’s, ook als deze klein of al voldoende beheerst zijn. Wanneer de risico’s in de laatste stap gecategoriseerd en beoordeeld worden ontstaat een totaalbeeld van de risicoanalyse waarna de aanpak wordt bepaald. Een aanpak die in het bijzijn van alle diensten goed wordt gecommuniceerd, iets wat extra vertrouwen schept tussen de aanwezigen.

Een risicoanalysebijeenkomst kan op verschillende vlakken van meerwaarde zijn voor een evenement. Ten eerste is het positief dat iedereen om tafel gezamenlijk bijdraagt aan de uitkomsten van de sessie. Hierdoor is er na afloop vaak geen twijfel meer over de kenmerken en de belangrijkste aandachtspunten van het evenement. Ten tweede kan de organisator de aangereikte tips en verbeterpunten direct meenemen in haar plannen. Ook valt ons op dat de betrokkenheid hoger wordt, wat onder andere zichtbaar wordt doordat veel deelnemers na de sessie nog blijven napraten. Tijdens deze nabesprekingen stellen ze elkaar heel gerichte vragen of maken ze zelfs gebruik van de aanwezigheid van de verschillende partijen om toezicht te organiseren!

RISKOM leren

De RISKOM-risicoanalyse is ontwikkeld om zelf te kunnen toepassen. Je zult echter wel een beetje op weg geholpen moeten worden. In een korte eLearning kun je inzicht krijgen in de methodiek die eenvoudig toepasbaar is. De eLearning kun je op eigen tempo volgen en is altijd terug te kijken via jouw account op de ESI-Academy. Wanneer jouw gemeente of regio deze methode standaard wil gaan hanteren en je wellicht ook zelf risicoanalyses gaat voorzitten, is aanvullende coaching of een groepstraining van ESI een welkome aanvulling. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer nieuws ›