RISKOM risicoanalyse

De risicoanalyse is de basis voor het veilig verloop van een evenement. Bij een risicoanalyse gaat het om het systematisch in kaart brengen, duiden en beoordelen van de gevaren waar een evenement mee te maken kan krijgen. De kans en het effect van mogelijke incidenten geven richting aan de risico’s waar de meeste prioriteit naar uit moet gaan. Vervolgens is het zaak om risico’s te vertalen naar scenario’s die werkbaar zijn voor in de praktijk. De risicoanalyse heeft een belangrijke functie in de voorbereiding op incident- en crisisbeheersing, maar ook in het vroegtijdig onderkennen verminderen van potentiële gevaren.

In deze eLearning leer je de drie stappen van een risicoanalyse doorlopen die specifiek is toegesneden op evenementen. Aan de hand van de RISKOM-methodiek oefen je in het inventariseren van risico’s en de analyse die daarop volgt. De eLearning geeft je inzicht in een werkwijze die eenvoudig toepasbaar is.

De eLearning is ook bij uitstek geschikt voor groepen die gezamenlijk betrokken zijn bij een evenement. Dit kan een team vanuit de organisatie zijn, of een multidisciplinair team van gemeente, politie en veiligheidsregio. 

  • Doelgroep: adviseurs van veiligheidsregio’s en politie, medewerkers vergunningverlening en OOV van gemeenten, organisatoren, producenten, safety en security managers op evenementen
  • Omschrijving: eLearning waarin je leert een systematische risicoanalyse uit te voeren die bij ieder type evenement kan worden toegepast
  • Inhoud: theorie, methodiek RISKOM, online oefeningen en een afsluitende toets
  • Duur: 45 minuten, exclusief oefeningen
  • Waar en wanneer: de eLearning kan op ieder moment thuis, op het werk of onderweg bekeken worden
  • Prijs: € 125,00  ex btw per persoon
  • Start: nadat de facturatie is voldaan kan je starten met de eLearning

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Tijdens de eLearning wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

‹ Terug naar workshops & opleidingen RISKOM risicoanalyse

Inschrijven

Na inschrijving ontvang je een code om in te loggen op www.esi-academy.com

€ 125,00 Excl. BTW