Rechter oordeelt: plaatsing op evenementenkalender heeft geen rechtsgevolg

Rechter oordeelt: plaatsing op evenementenkalender heeft geen rechtsgevolg

Op 11 september 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over een zaak die door bewoners van de gemeente Zutphen was aangespannen over de gemeentelijke evenementenkalender. Zij ervaren teveel overlast van de vele evenementen en betoogden dat de vaststelling van de kalender een besluit met rechtsgevolg was. Zo zouden de evenementen die op de vastgestelde kalender staan vrijwel altijd ook doorgaan.

De evenementenkalender is een begrip in vrijwel alle gemeenten en veiligheidsregio’s. Door de systematiek van vooraankondiging kan een gemeente al voor 1 januari een overzicht vormen van te verwachten evenementen in het komende jaar. Dit kan vervolgens op lokaal en regionaal niveau worden benut om te beoordelen of er ongewenste samenloop ontstaat met andere evenementen of werkzaamheden en of de nodige hulpverlenings- en politiecapaciteit ook kan worden geleverd. De plaatsing van evenementen op de kalender leidt echter niet tot het recht op een vergunning en ook aanvragers die zich later melden kunnen nog een aanvraag indienen. De rechter besloot daarom dat de vaststelling van de evenementenkalender in Zutphen geen rechtsgevolgen heeft. Anders dan in Rotterdam, waar de APV aangaf dat een vergunning alleen kon worden aangevraagd als het evenement een plek had gekregen op de evenementenkalender.

Gemeenten en besturen van veiligheidsregio’s moeten zich dus goed beseffen wat ze in juridische zin doen door het vaststellen van een evenementenkalender, zo betogen advocaten Laura van der Meulen en Marije van Mannekes van Pels Rijcken in hun blog over deze casus op de website blogomgevingsrecht.nl.

Wilt u meer weten over de juridische kwesties rond evenementen, volg dan hun workshop op het jaarcongres evenementenveiligheid op 31 oktober 2019 in Apeldoorn of neem deel aan de cursus Evenementen en omgevingsrecht op 6 februari 2020 in Den Haag.

Meer nieuws ›