Gemeenten volledig bijgepraat met cursus Evenementen en Omgevingsrecht

Gemeenten volledig bijgepraat met cursus Evenementen en Omgevingsrecht

De ruimtelijke relevantie van evenementen heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht, mede naar aanleiding van protesten van belanghebbenden en daarop volgende uitspraken van de rechtbank. Recent stelde de rechter nog dat het college van B en W van de gemeente Valkenswaard te weinig had gedaan om te voldoen aan de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de Dakar pre-proloog op het Eurocircuit van Valkenswaard. Advocaten Laura van der Meulen en Marije van Mannekes lichten twee recente rechterlijke uitspraken omtrent dit evenement toe in hun blog ‘Evenementen binnen een inrichting: waar moet Plattegrond met schriftallemaal rekening mee gehouden worden?’.

Om gemeenten meer houvast te geven in de ruimtelijke borging van evenementen, onder het huidige juridisch kader en met de komst van de Omgevingswet, biedt ESI vanaf oktober de nieuwe eendaagse cursus Evenementen en Omgevingsrecht aan. Deze cursus wordt verzorgd door ESI en Pels Rijcken Advocaten. Deelnemers worden volledig juridisch bijgepraat over de ontwikkelingen en krijgen de kans om vragen te stellen vanuit hun eigen praktijk. Daarbij krijgen zij inzicht in de wijze waarop zij zich kunnen voorbereiden op de naderende Omgevingswet.

De eerste cursus vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019 bij Pels Rijcken in Den Haag. Meer informatie en inschrijven.

Op het Jaarcongres Evenementenveiligheid, 31 oktober in Apeldoorn, verzorgen Laura van der Meulen en Marije van Mannekes een workshop over evenementen en het omgevingsrecht, waarbij en inkijkje wordt gegeven in de materie aan de hand van actuele casuïstiek.

Meer nieuws ›