Gedragsverandering centraal bij nieuwe online workshop bezoekersmanagement

Gedragsverandering centraal bij nieuwe online workshop bezoekersmanagement

Veel steden, winkelgebieden, toeristische locaties en natuurgebieden houden zich sinds de coronapandemie meer dan ooit bezig met bezoekersmanagement. De toenemende drukte op straat riep bij velen de vraag op: hoe kunnen wij het gedrag van bezoekers beter bijsturen zodat te hoge publieksconcentraties en onveilige situaties kunnen worden voorkomen?

Juist om op deze vraag een beter antwoord te kunnen geven, slaat het Event Safety Institute de handen ineen met de gedragswetenschappers van bureau D&B. ESI en D&B stelden met Het NBTC deze zomer de handreiking Bezoekersmanagement op.

Gedragsbeïnvloeding gebeurt al jaren op allerlei domeinen en de adviseurs van D&B leverden daar ook al een flinke bijdrage aan. Zo werkten ze voor de gemeente Rotterdam om bewoners te bewegen hun afval beter op te ruimen, werkten ze voor de provincie Noord-Brabant om meer mensen van de auto en op de fiets te krijgen en geven zij regelmatig lezingen over concrete, bewezen en soms verrassende technieken om gedrag te beïnvloeden.

In de nieuwe workshop slaan we de brug tussen gedragsbeïnvloeding en de DIM-ICE methode. Deze is ontwikkeld door prof. G. Keith Still en heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als basis voor menige risicoanalyse van drukke plaatsen, zoals festivals, sportevenementen en religieuze massabijeenkomsten. Deelnemers aan de online workshop leren niet alleen meer over het begrijpen en bijsturen van gedrag, zij leren ook hoe omgevingskenmerken zoals de inrichting, informatievoorziening en de actieve bijsturing door uitvoerend personeel hiermee in relatie staan. Kortom: een workshop voor eenieder die meer wil bereiken met sturen op gedrag als onderdeel van het totale bezoekersmanagement!

Meer informatie en inschrijven

Meer nieuws ›