Rechtbank doet op 28 oktober uitspraak over Haaksbergen

Rechtbank doet op 28 oktober uitspraak over Haaksbergen

Op woensdag 16 september vond bij de rechtbank in Almelo een zitting plaats over het monstertruckincident in Haaksbergen. De centrale vraag was of de gemeente Haaksbergen zorgvuldig heeft gehandeld bij het verlenen van de vergunning en het toezien op de openbare orde en veiligheid rond het evenement. Tijdens de zitting gaf de gemeente aan dat ze geen verplichting heeft om een uitgebreide risicoanalyse te maken bij een dergelijk kleinschalig evenement. De gemeente zag vooraf geen risico’s die extra veiligheidsmaatregelen nodig maakten. Er is alleen gekeken naar de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten. De zitting volgt op de afwijzing van bezwaren van bewoners naar aanleiding van het incident door de gemeente Haaksbergen. Op 28 oktober doet de rechter uitspraak.

Meer nieuws ›