‘Haaksbergen’ nog zeer actueel in veel gemeenten

‘Haaksbergen’ nog zeer actueel in veel gemeenten

Het is alweer driekwart jaar geleden dat het incident met de monstertruck in Haaksbergen zich voltrok. Desondanks staat het thema ‘Haaksbergen’ in veel gemeenten op dit moment hoog op de agenda. Wij zien het terug in vragen die ons bereiken.

Verschillende gemeenten hebben de behoefte om eens door een externe deskundige te laten beoordelen hoe zij het proces van vergunningverlening doorlopen en of het eindresultaat – de vergunning kwalitatief op het juiste niveau is. Zij stellen zich hiermee bewust kwetsbaar op, met als doel om te leren en verbeteren.

In een groot aantal gemeenten is er naar aanleiding van Haaksbergen een opleidingsvraag ontstaan. Immers, een van de punten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid stipuleerde was een tekort aan kennis en expertise binnen gemeenten. We zien dit terug in de inschrijvingen voor de opleidingen die door ESI worden verzorgd.

Er zijn ook gemeenten die hebben vastgesteld dat het in bredere zin anders en beter moet. Haaksbergen vormt dan een window of opportunity voor veranderingen. In beleid, in organisatiestructuren, in werkprocessen of personele bezetting.

Het incident in Haaksbergen en het daarop volgende evaluatierapport hebben aldus veel losgemaakt in gemeenten. ESI staat gemeenten graag bij in de diagnose van de situatie en in de stap naar echte verbeteringen. Rik Voogt schreef hier een blog over.

Meer nieuws ›