Inrichting en publieksstromen

De inrichting of site design van een evenementlocatie is vaak sterk bepalend voor een soepele doorstroming van het publiek. Soms is een locatie flexibel aan te passen aan de eisen van het evenement. Toch zal de organisatie van het evenement altijd in meer of mindere mate met de kenmerken van de omgeving rekening moeten houden.

ESI helpt u om een ongehinderde doorstroming van publiek op en rond uw evenement te plannen en organiseren. De adviseurs van ESI brengen met u in kaart welke publieksstromen er worden verwacht en waar knelpunten in de drukte ontstaan. Zij helpen u bepalen hoe problemen kunnen worden voorkomen door middel van slimme keuzes in de opzet van het evenement.

Meer weten?

Neem contact op

Terug naar Crowd Management