Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015

Publicatie van het Trimbos-instituut, waarin denkrichtingen worden gepresenteerd voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen. Het eerste deel van de verkenning behandelt een aantal belangrijke...

Amsterdams Beleidskader Dance Events

In mei 2015 kwam het Amsterdams Beleidskader Dance Events uit. Dit beleidskader richt zich primair op dance events die gehouden worden op basis van een evenementenvergunning. Deze onderscheiden zich van feesten die (door een zelfde organisator) op zeer regelmatige...

Opsporing bij evenementen

De Politieacademie deed onderzoek naar de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan opsporing rond evenementen. Door middel van literatuuronderzoek, interviews, expertmeetings en praktijkobservaties zijn goede werkwijzen en aandachtspunten...