Workshop ESI Jaarcongres: Crowd management op het spoor

Workshop ESI Jaarcongres: Crowd management op het spoor

De laatste workshop uit de serie interviews van het ESI Jaarcongres: Crowd Management op het spoor. Tijdens het middagprogramma kan je in drie rondes verschillende workshops volgen. Om een goede keuze te maken uit het workshopaanbod interviewen we de sprekers.

Tijdens deze workshop bespreken Wouter Oord en Henk Rovers van NS Sociale Veiligheid met Harold Salomons van CrowdProfessionals de uitdagingen die de in- en uitstroom van het bezoek aan grote evenementen met zich meebrengt voor het vervoer per trein. Uiteenlopende casussen komen aan de orde, waaronder Formule1, Awakenings, Mysteryland, Appelpop en verschillende grote evenementen in de Jaarbeurs.

Zij bespreken onder meer de inrichting en capaciteit van een station, het reguleren van de toestroom naar treinen, het sturen door reizigersinformatie en de samenwerking met de organisator, de politie en andere partners. Deelnemers krijgen best practices aangereikt voor het in goede banen leiden van de in- en uitstroom van evenementen via het spoor.

Voordenken over treinvervoer

Waarom is crowd management op en rondom het spoor zo belangrijk? Wouter Oord laat weten: ‘Tot corona zag je dat de treinen overdag bijna overvol zaten. Het complete openbaar vervoer heeft moeite met het verwerken van de aanwas van evenementen in haar dienstregeling. Er zijn dan plaatselijk en tijdelijk heel veel reizigers in een korte tijd. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op en rondom station.’ Ook het belang voor reguliere treinreizigers wordt onderstreept. ‘Zij ervaren hinder van evenementenbezoekers, neem bijvoorbeeld hooligans.’ NS Sociale Veiligheid wil voorkomen dat er gevaarlijke situaties op en rondom het spoor ontstaan. Daarnaast beschermen zij het eigendom van NS, denk daarbij aan het leegroven en plunderen op het station. ‘Dat willen wij ten alle tijden voorkomen. Het landelijk netwerk is dermate complex dat een uitdaging veel groter kan zijn dan daar waar het probleem zich voordoet.’

Grijs gebied

Tijdens de workshop stellen de sprekers de vraag: wie is verantwoordelijk voor het grijze gebied tussen het evenement en station? ‘Beveiligers zijn op het evenemententerrein verantwoordelijk voor de bezoekers, politie zie  je steeds minder, toezicht en handhaving is in de post corona herstelfase ook druk met andere zaken bezig. Wie gaat het oppakken en wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe zorgen we voor een veilige situatie op het station?’ aldus Harold Salomons. Wouter Oord vult aan: ‘Door deze vraag te stellen willen we een wisselwerking met de deelnemers aangaan.’

Samenwerken met organisator, gemeente en andere partners

Een groot deel van het mobiliteitsplan van een evenement is het openbaar vervoer. ‘We nodigen organisatoren met een dermate groot deel aan bezoekers die met de trein komen contact met ons op te nemen. Daarmee maak je het voor de hele gemeente een stuk overzichtelijker.’ aldus Wouter Oord.

Door vroegtijdig contact met elkaar te zoeken en te laten zien wat NS Sociale Veiligheid kan bijdragen aan een vloeiende in- en uitstroom van evenementenbezoekers willen zij verstoringen voorkomen. Hierbij kijken ze verder dan alleen de NS en haar stations: ‘Als organisator wil je ook niet dat je bezoekers vast komen te zitten of niet naar het evenement kunnen komen. We hebben veel middelen beschikbaar die we kunnen inzetten, waarover je in de eerste instantie misschien niet nadenkt.’

Voor wie?

Goed gebruik van treinvervoer en bijbehorende stations begint bij het eerste contact met NS Sociale Veiligheid. Zij willen tijdens de workshop graag het gesprek aangaan met gemeenten en organisatoren. Door verwachtingen uit te spreken en de wisselwerking aan te gaan kunnen bezoekers van een evenement en reguliere treinreizigers veilig van A naar B.

Het ESI Jaarcongres vindt plaats op 12 april 2022 in Zwolle in congrescentrum Lumen. Meer weten over het ESI Jaarcongres? Klik hier.

Meer nieuws ›