Seksuele intimidatie en geweld op evenementen: Hoe nu verder?

Seksuele intimidatie en geweld op evenementen: Hoe nu verder?

Een blog geschreven door Barbara van Dam – de Man

Het evenementenseizoen van 2018 is in volle gang. Recent is er weer veel aandacht voor een risico dat op allerlei soorten evenementen lijkt voor te komen: seksuele intimidatie en seksueel geweld. Het risico lijkt niet vaak te worden meegenomen bij het plannen en organiseren van een evenement. Hoog tijd dat het de aandacht krijgt die het verdient bij organisatoren, beveiliging, hulpdiensten en gemeenten.

Het EenVandaag Opiniepanel heeft in juni 2018 in samenwerking met Festileaks een enquête uitgezet onder 1086 festivalgangers. Bijna de helft van de jonge vrouwelijke festivalbezoekers (48%) heeft ongewenst seksueel gedrag meegemaakt op festivals. Het gaat hierbij vooral om ongewenste aanraking op borsten en/of billen (35%), ongewenste seksuele opmerkingen (33%) of voorstellen (18%). Van de ondervraagde mannen geeft bijna één op de tien (9%) aan dat ze te maken hebben gehad met gedrag dat hun grenzen overschreed. De resultaten zijn aanzienlijk. We kunnen concluderen dat ongewenst seksueel gedrag en seksueel geweld wel degelijk voorkomt op (Nederlandse) evenementen. Een logisch gevolg zou zijn dat er stappen genomen worden om het aan te pakken.

In een artikel “Belaagd tijdens een festival? Dit doe je er tegen” (Algemeen Dagblad, 22 juni 2018) worden er tips gegeven aan bezoekers van evenementen die worden belaagd of die getuigen zijn van een incident van seksueel geweld. Dit is belangrijke informatie en het maakt bezoekers alert, maar daarnaast moeten we ook een aantal stappen verder gaan en vanuit de organisatie en gemeente kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om op organisatorisch niveau dit risico op evenementen in het beleid op te nemen en aan te pakken.

Vorig jaar schreef ik in mijn blog “Veiligheid van Vrouwen op evenementen” over dat het niet geheel duidelijk hoe groot het probleem is en hoe ernstig de incidenten zijn. Door de berichtgeving in het nieuws en bijvoorbeeld de actiegroep Say No Thanks wordt het onderwerp goed onder de aandacht gebracht met het resultaat dat meer vrouwen hun verhaal delen. Bewustwording is belangrijk wanneer we te maken hebben met dit soort geweld en het is ook niet iets wat vrouwen hoeven te accepteren als iets wat erbij hoort wanneer ze naar een evenement of naar de lokale discotheek gaan. Het signaal moet gegeven worden dat seksuele intimidatie en seksueel geweld niet wordt getolereerd en dat het probleem serieus wordt genomen door organisatoren, gemeenten, beveiligers op evenementen en hulpdiensten.

Ik kreeg veel reacties op mijn blog van mannen en vrouwen die het moeilijk vonden waar de grens dan ligt van seksuele intimidatie. Als je erover na moet denken of het acceptabel is, dan is het waarschijnlijk geen goed idee. In mijn vorige blog ging ik in op de training die beveiligers van evenementen nodig hebben om op de juiste manier met een melding van een incident van seksueel geweld om te gaan. Wanneer een organisator van een evenement werkt met een beveiligingsbedrijf waarvan de medewerkers bewust handelen en weten hoe ze om moeten gaan met een persoon die net een nare ervaring heeft gehad, heeft dat grote voordelen. Het beleid van het evenement zelf op dit punt kan van tevoren bekend gemaakt worden op de website en of vermeld worden bij de huisregels, zodat zowel slachtoffers als getuigen makkelijker de stap nemen om een melding te maken van een incident. Een nauwe samenwerking met de organisatie is hierbij ook zeer wenselijk, zeker met betrekking tot het opvangen van een slachtoffer op een veilige en afgezonderde locatie.

Naast de beveiliging en de organisatie heeft het benoemen en onder de aandacht brengen van het risico een plek in het evenementenbeleid van een gemeente nodig. Vanuit een beleidsmatig kader kan de gemeente prioriteit geven aan dit risico en dit vervolgens vertalen naar voorschriften die ze stelt aan organisatoren van evenementen. Van het beter inrichten van het evenemententerrein tot en met het toezicht op een parkeerterrein, het risico op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel geweld kan aanzienlijk worden beperkt door het nemen van de juiste maatregelen.

De cijfers liegen er niet om: er is duidelijk een probleem waar we mee aan de slag moeten. Het is van groot belang dat dit risico en de aanpak ervan onder de aandacht blijft en standaard wordt opgenomen in risicoanalyses, productieplannen, veiligheidsplannen en training van veiligheidspersoneel. Geen organisator kan veronderstellen dat het niet op “zijn” evenemententerrein voorkomt. Seksuele intimidatie en seksueel geweld mag nooit worden geaccepteerd als een klein iets wat erbij hoort.

Meer nieuws ›