Hoe verander je bezoekersgedrag?

Hoe verander je bezoekersgedrag?

Hoe ga je om met bezoekersstromen in toeristische (stads)centra, recreatie- of natuurgebieden? Welke mogelijkheden zijn er om het bezoekersgedrag te veranderen? De workshop Bezoekersmanagent en gedragsverandering geeft praktische houvast vanuit een wetenschappelijke basis.

De toenemende recreatie drukt op veiligheid, leefbaarheid en beleving van veel gebieden in Nederland. Daarnaast maakt de huidige coronacrisis dat de behoefte aan grip op bezoekers actueler is dan ooit. Hierbij ontkom je niet aan het veranderen van gedrag en een gestructureerde aanpak. De crowdmanagementspecialisten van het Event Safety Institute en de gedragsexperts van D&B gedrag bundelen daarom de krachten in een nieuwe 2-daagse workshop waarin zij jou meenemen in de wereld van bezoekersmanagement en gedragsverandering.

De rol van gedrag

Als het doel is grip krijgen op bezoekersstromen, dan ontkom je niet aan het veranderen van gedrag. Effectief bezoekersmanagement draait in de kern om gedragsverandering: bezoekers, bewoners, ondernemers, gemeenten en andere stakeholders aanzetten tot ander gedrag. Of het nu gaat om bezoekers aan te sporen niet allemaal op zaterdagmiddag met de auto naar het strand te gaan, geen tulpen te vertrappen als ze een foto maken of afval netjes mee te nemen uit het bos na een picknick. De basis is dat we een specifieke doelgroep bepaald gedrag willen laten vertonen (of juist niet meer).

Hoe verander je gedrag?

Goedbedoelde veranderpogingen mislukken vaak doordat we niet goed begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. We gaan er vaak ten onrechte vanuit dat kennis overbrengen automatisch leidt tot actie van de ontvanger. Maar dat een bezoeker iets weet, betekent niet automatisch dat deze ook iets gaat doen. Onderzoek laat zien dat mensen lang niet altijd rationeel handelen. Zonder het bewust te merken, laten zij zich continu beïnvloeden, door bijvoorbeeld het gedrag van anderen of vastgeroeste gewoontes. Hierdoor kan menselijk gedrag een hardnekkig obstakel zijn als het gaat om verandering. Neem bijvoorbeeld de files naar het strand in de zomerperiode of de drukte op fiets- wandelpaden in populaire natuurgebieden op de eerste mooie zondag in het voorjaar. Effectief bezoekersmanagement houdt dan ook rekening met de werking van ons brein en de (onbewuste) drijfveren die van invloed zijn op ons gedrag.

Het DIM-ICE-model

Naast kennis van gedrag helpt een goed beeld van knelpunten, risico’s en begrip van de factoren die daaraan ten grondslag liggen bij het inrichten van bezoekersmanagement. Het DIM-ICE risicoanalysemodel is een internationaal erkend model dat helpt om knelpunten en risico’s te analyseren in relatie tot bezoekersstromen en drukte. DIM staat voor Design, Informatie en Management. ICE staat voor Ingress, Circulation en Egress. Dit zijn de drie fases van het bezoek aan de bestemming. In iedere fase van het bezoek kunnen Design, Informatie en Management knelpunten veroorzaken, die in iedere fase andere oplossingen vergen.

Voor bezoekersmanagement is telkens de vraag: aan welke knoppen valt er te draaien? Als de beperkingen in het design vaststaan, kunnen bezoekers dan met interventies worden bewogen om op een ander moment te komen? Of als de toestroom van bezoekers te groot is, kan effectief management ter plaatse dan voorkomen dat overcrowding ontstaat? De DIM-ICE risicoanalyse is het startpunt voor een verbetering van de aanpak, waarbij de maatregelen per factor en per fase kunnen verschillen.

Over de workshop

Wanneer je deze kennis van crowdmanagement en gedragskennis met elkaar koppelt, kan je een goede aanpak ontwikkelen voor probleemsituaties. In deze online workshop leer je hoe je probleemsituaties op kan lossen door het gedrag van je doelgroep te begrijpen en te veranderen. Dit doen we met kennis over gedrag en het DIM-ICE-model. Naast het leren van belangrijke theorieën over gedrag en crowdmanagement, werk je in subgroepen aan je eigen casussen en ga je de materie direct inzetten. De workshop vindt plaats op 8 en 22 april van 09:00 tot 12:30 uur. Kijk hier voor meer informatie.

In samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) deelden we eerder onze visie op bezoekersmanagement in de Handreiking Bezoekersmanagement. Tijdens de workshop leren we je hoe je werkt me de inzichten uit deze handreiking (voorkennis niet nodig).

Meer nieuws ›