Hoe pak je de mobiliteit op binnenstedelijke evenementen aan?

Hoe pak je de mobiliteit op binnenstedelijke evenementen aan?

Wanneer de mobiliteit rondom een evenement niet goed is geregeld, kan dat flinke gevolgen hebben voor de beleving van bezoekers, maar ook veel overlast en zelfs veiligheidsrisico’s opleveren. We gaan in op de uitdagingen die veel binnenstedelijke evenementen kennen met hun mobiliteitsstromen en bespreken welke maatregelen onderdeel kunnen zijn van een integrale aanpak.

Evenementen kunnen grote impact hebben op verkeers- en vervoersstromen in een stad of regio. Tot ieders verbeelding spreekt het voorbeeld van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, waar drie dagen lang meer dan 100.000 bezoekers naar en van Zandvoort reizen via een uiterst beperkte infrastructuur. Een ander bekend voorbeeld is de lange uittocht van voertuigen na afloop van de grote festivals op het terrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen. Ook voor het openbaar vervoer kunnen evenementen enorme uitdagingen met zich meebrengen, zo bleek recent uit berichtgeving in de media over evenementen in het Bijlmer-Arenagebied.

Beleving, overlast en veiligheid

Deze en de vele andere voorbeelden die we kennen laten zien dat de aanpak van mobiliteitsstromen bij evenementen echt aandacht nodig heeft.  Naast een vervelende beleving voor de bezoeker, kan een gebrekkige aanpak van de mobiliteit veel overlast voor de omgeving opleveren. Dat het ook kan leiden tot verstoringen van de veiligheid blijkt onder meer uit een aanrijding van een bezoeker door een touringcar na een tentfeest in Twente. In andere landen zien we ook dat oververhitting en uitdroging soms reële gevaren zijn. En niet te vergeten: als de weg vol staat met voertuigen, kunnen de hulpdiensten er ook niet meer overheen.

Belang mobiliteitsplan

De genoemde voorbeelden maken duidelijk hoe noodzakelijk het is om te werken met een goed mobiliteitsplan bij evenementen. Met een goed mobiliteitsplan waarborgt de organisatie van het evenement (al dan niet samen met de gemeente) dat de verkeersdruk wordt beheerst en de veiligheid van bezoekers en de omgeving wordt gewaarborgd. Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, het aanbieden van alternatieve vervoersmiddelen en het uitbreiden van de parkeergelegenheid zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen. Een goed mobiliteitsplan zorgt ervoor dat evenementen zonder problemen kunnen plaatsvinden en dat bezoekers veilig en comfortabel kunnen reizen.

Mobiliteitaanpak bij binnenstedelijke evenementen

Binnenstedelijke evenementen in de openbare ruimte zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur en trekken vaak grote aantallen bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan festivals, markten, grote sportevenementen en culturele festiviteiten. Deze evenementen hebben vaak een grote impact op de mobiliteit in de stad. Verkeersopstoppingen, overvolle bussen en treinen, en lange wachttijden bij de parkeergarages kunnen vooral tijdens dit type evenementen al snel ontstaan. Dergelijke problemen kunnen vaak worden voorkomen. Daarvoor moeten verschillende maatregelen worden genomen om de mobiliteit in goede banen te leiden.

Maatregelen

Een van de belangrijkste maatregelen bij binnenstedelijke evenementen is het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. De gemeenten en organisatoren van evenementen werken hierbij samen met vervoersmaatschappijen. Om dit extra aantrekkelijk te maken, kan ook gedacht worden aan kortingsacties.

Een andere maatregel om de mobiliteit bij binnenstedelijke evenementen te verbeteren, is het aanbieden van alternatieve vervoersmiddelen. Denk hierbij aan de inzet van deelfietsen en deelscooters, maar ook aan pendelbussen die bezoekers vanaf verschillende parkeerplaatsen naar het evenemententerrein brengen. Deze alternatieven kunnen de drukte op de wegen verminderen en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Een derde maatregel is het uitbreiden van de parkeergelegenheid bij het evenemententerrein. Veel evenementen vinden plaats op locaties waar de parkeergelegenheid beperkt is, zoals in het centrum van een stad. Om de drukte op de weg te verminderen, kunnen vaak extra parkeerplaatsen worden gecreëerd op afgelegen terreinen aan de rand van de stad. Hier kunnen bezoekers hun auto parkeren en vervolgens met pendelbussen of het openbaar vervoer naar het evenemententerrein reizen.

Tot slot kunnen ook maatregelen worden genomen om de verkeersstromen zelf te reguleren en daarmee de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Zo worden er vaak verkeersregelaars ingezet om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en de veiligheid van bezoekers te garanderen. Ook worden er tijdens evenementen vaak tijdelijke verkeersmaatregelen genomen, zoals het afsluiten van bepaalde wegen en straten, om de verkeersdruk te verminderen en de vermenging van autoverkeer en voetgangers te voorkomen.

Integrale benadering

Het is belangrijk om te benadrukken dat mobiliteit bij binnenstedelijke evenementen een complex probleem is dat vraagt om een integrale benadering. Gemeenten, vervoersmaatschappijen, organisatoren van evenementen en andere betrokken stakeholders dienen daarbij samen het belang in te zien van een goede aanpak, heldere doelen te stellen, duidelijkheid te hebben over ieders rol en verantwoordelijkheid en bereid te zijn om een inzet met mensen, middelen en maatregelen te leveren die bijdraagt aan het geheel.

Wist je dat er tal van mooie, praktische oplossingen bestaan die misschien wel de oplossing kunnen bieden voor de uitdagingen die kunnen opspelen bij een evenement bij jou in de omgeving? Volg de cursus ‘Grip op mobiliteit bij evenementen’ op 15 juni in Utrecht.

Meer nieuws ›