Het jaar is nog maar net begonnen

Het jaar is nog maar net begonnen

… of we zijn al geconfronteerd met de vonkenregen tijdens het vreugdevuur in de nieuwsjaarsnacht in Scheveningen. Het moet vreselijk beangstigend zijn geweest om daarin te staan. Wat zullen ook alle betrokken organisaties en verantwoordelijken enorm zijn geschrokken. Ik ben erg blij dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gestart met een onderzoek, en ook dat dit onderzoek twee sporen betreft: de voorbereidingen en de crisisbeheersing. Tjibbe Joustra heeft aangegeven voor het einde van de zomer dit onderzoek te willen afronden, zodat de resultaten voor de komende jaarwisseling kunnen worden benut. Daarbij verwacht ik dat de Onderzoeksraad toch ook lessen trekt die breder zijn dan voor deze specifieke situatie in Den Haag. Het incident en de nasleep ervan hebben in ieder geval al veel bijzondere kenmerken. Indrukwekkend vond ik in ieder geval het persoonlijke verhaal van vele brandweerlieden in het videojournaal van de VRH.

Ook voor ESI is het jaar behoorlijk stormachtig begonnen, maar dan gelukkig in goede zin. We voeren op dit moment verschillende boeiende onderzoeken uit naar druktebeheersing op vrij toegankelijke evenementen. Veel terugkerende discussiepunten daarbij zijn:

  • Wie is nu eigenlijk overall verantwoordelijk voor het beheersen van de drukte?
  • Welke rolverdeling past tussen de gemeente, de politie en de organisatoren?
  • Welke inschattingen in publieksaantallen liggen ten grondslag aan de plannen en hoe realistisch zijn die in de praktijk?

Wat het incident in Scheveningen in ieder geval alweer klip en klaar duidelijk heeft gemaakt, is dat na een ernstig incident altijd behoefte is aan verantwoording. Alle betrokkenen moeten kunnen uitleggen hoe zij de risico’s hebben ingeschat en wat ze hebben gedaan om die risico’s te beheersen. Ook maakt het incident weer duidelijk hoe serieus risico’s bij evenementen kunnen zijn en dat zij niet alleen in theorie bestaan. Daar waar het al jaren (te) druk is op een evenement, zijn de potentiële gevolgen groot.

ESI is bij uitstek in staat om een onafhankelijk expertadvies te geven over lastige veiligheidsvraagstukken rond evenementen. Een item dat in 2018 flink heeft opgespeeld is de nieuwe brandveiligheidsregelgeving voor ‘overige plaatsen’, de BGBOP. In de eerste instantie was er een brede behoefte aan toelichting op het besluit en de juridische en procesmatige impact ervan voor gemeenten. Inmiddels is de aandacht verschoven naar de praktische gevolgen voor a) organisatoren en b) toezichthouders op evenementen. Wij helpen beide groepen regelmatig op weg bij het interpreteren van de regelgeving en het beoordelen van de gevolgen, tijdens informatieavonden en cursussen. Maar ook waar op een evenement specifieke knelpunten of onduidelijkheden ontstaan over de BGBOP, kan onze specialist Marco van der Schaft organisatoren en gemeenten bijstaan.

Qua opleidingsaanbod maken we dit jaar een behoorlijke stap vooruit. Wie dit jaar al eens een kijkje heeft genomen op de open inschrijvingen, heeft daar onder meer een workshop toegankelijkheid, een workshop ontruiming op het Rebirth festival en een workshop omgaan met extreem weer zien staan. Daarnaast hebben we de handen ineengeslagen met Frank Joosten van de Academie voor Bijzondere Wetten, om een uitgebreider aanbod van opleidingen voor gemeenten te ontwikkelen. De eerste cursussen Vergunningverlener en Evenementencoördinator staan inmiddels online!

Ook met het Jaarcongres Evenementenveiligheid zijn we alweer bezig. Binnen afzienbare tijd maken we zowel de datum, de locatie als onze key note speaker voor 2019 bekend. Maar dat is pas voor het najaar. Mocht u de komende maanden al bijeenkomsten in de veiligheidsregio of de gemeente houden waar actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid aan bod komen, dan kan ESI daar ongetwijfeld een waardevolle bijdrage aan leveren. Graag tot binnenkort!

Syan Schaap

Meer nieuws ›