Evaluatie HEV: wens om meer hulp bij evenementenveiligheid

Evaluatie HEV: wens om meer hulp bij evenementenveiligheid

Syan Schaap, Event Safety Institute

Uit de evaluatie van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) blijkt dat de gebruikers binnen gemeenten en hulpdiensten veel belang hechten aan het bestaan van dit landelijke kader en de behoefte uiten aan meer hulp. Velen geven aan graag een meer dwingend kader te zien dat het proces en de taken en verantwoordelijkheden rond veiligheidszorg bij evenementen structureert. Er is ook kritiek, ten eerste op de stijl die in het huidige document is gehanteerd en ten tweede op de wijze waarop het document is geïmplementeerd toen het in 2012 werd vastgesteld in het Veiligheidsberaad.

De evaluatie brengt nog een aantal resultaten die ESI herkent uit vele projecten en opleidingstrajecten in gemeenten en veiligheidsregio’s. Zo is er een brede behoefte aan meer uniformiteit in normen en richtlijnen, maar ook juist behoefte aan maatwerk. ESI merkt dat in de praktijk onder meer het werken met standaardvoorwaarden bij A-evenementen tot teveel rigiditeit kan leiden. Ook gebrek aan vakspecifieke kennis kan ertoe leiden dat adviseurs onvoldoende ruimte bieden voor maatwerk. De wens om meer inhoudelijke kaders wordt tevens door ons herkend; de aanpak van evenementenveiligheid bij gemeenten en adviserende diensten professionaliseert momenteel in rap tempo en daar passen meer duidelijke professionele standaards bij.evaluatie HEV

Dat de uitgangspunten van de HEV veel gebruikt worden in de meeste veiligheidsregio’s merken wij ook. Meer dan de helft van de veiligheidsregio’s heeft een regionaal werkkader dat is afgeleid van de HEV. Opvallend is dat er toch ook vaak voor is gekozen om op kleine of grotere punten af te wijken van processtructuren, tools en benamingen uit de HEV. Op een aantal aspecten zoals risicoanalyse, doorleefsessies en coördinatiestructuren tijdens evenementen lijkt de huidige HEV nog te weinig richting en praktische hulp te bieden.

Lees het evaluatierapport

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email

Meer nieuws ›