De toekomst van het toezicht op evenementen

De toekomst van het toezicht op evenementen

Op welke punten kan privaat toezicht worden ingezet en hoe verhoudt dit zich tot de aanpak van het crisismanagement op een evenement? In deze tweede blog over privaat toezicht op evenementen gaat CrowdProfessionals-adviseur Roelf Pot nader in op de mogelijkheden en ontwikkelingen.

Eerder dit jaar schreef ik een blog over de mogelijke ontwikkelingen richting de inzet van (meer) privaat toezicht op evenementen. In dat artikel legde ik een link naar de komende Omgevingswet, waarin (vooralsnog) gesteld gaat worden dat initiators/bouwers van een toekomstige woning zelf moeten zorgen voor een onafhankelijke toezichthouder, die monitort en rapporteert aan de overheid. In dit geval de gemeentelijke bouwinspecteurs.

Naar aanleiding van deze blog heb ik veel reacties gehad. Redelijk wat praktische vragen kwamen er. Leuk! Aangezien ik niet in de “Toekomst van Toezicht” kan kijken zal nog veel onduidelijk blijven. Net als de toekomst van de Omgevingswet, overigens. Maar laat ik iets meer duidelijkheid proberen te scheppen. Eén van de redenen van het invoeren van deze manier van toezicht op de Omgevingswet is het feit dat het daarmee de gemeentelijke toezichthouders ontlast. Leggen we die link naar evenementen, dan zal duidelijk zijn dat we het dan vooral hebben over grote meerdaagse evenementen, waar complex toezicht nodig is. Dus voorlopig valt de straatbarbecue daarbuiten.

Het viel me op dat enkele vragenstellers de aanpak van  crisismanagement tijdens een evenement verwarden met de aanpak van toezicht op de (bestuurlijke) vergunningsvoorwaarden. Deze taken worden namelijk vaak door verschillende functionarissen uitgevoerd. En de benodigde inzet en aanpak verschillen ook. Op een groot, meerdaags evenement zal vaak de aanwezigheid van een team met vertegenwoordigers van gemeente en hulpdiensten nodig blijven. Je wilt immers niet bij een groot incident je “Golden Hour” verliezen door informatiegebrek en reistijd. Het gaat hier dus om toezicht op de administratief bestuurlijke vergunningsvoorwaarden.

Enkele voorbeelden die nu al spelen:

  • Geluidsmetingen: een aantal gemeenten dwingt een organisator om een onafhankelijke partij in te huren die geluidsmetingen rond het terrein doet en rechtstreeks aan de gemeente rapporteert.
  • Constructieve veiligheid bouwsels: staat alles bouwtechnisch zoals het bouwboek voorschrijft? Toezicht door onafhankelijke bouwinspecteurs is in opkomst.
  • Terreininrichting: voldoet de opzet aan de wettelijke vereisten? Is de vluchtveiligheid op orde en kunnen de hulpdiensten erbij komen? Bij gebrek aan capaciteit kan dit toezicht ook bij private controleurs worden ondergebracht.
  • Brandtechnisch toezicht in de uitvoering: menig organisator wordt al verplicht toezichthouders in te zetten die brandgevaar detecteren en rapporteren. Uiteraard dient dit direct en rechtstreeks aan de veiligheidsorganisatie te gebeuren, want dit soort situaties wil je niet pas achteraf lezen in een rapport.

Een andere, vrijwillige variant is er ook: ik ken een groot evenement dat zelf al jaren een kwaliteitscommissie inzet tijdens het evenement. Een aantal geïnstrueerde vrijwilligers lopen 24/7 over het terrein en rapporteren rechtstreeks aan een leidinggevende van de productie. Zij rapporteren over afvalbakken, (toilet-)hygiëne, defecten en tal van zaken die niet helemaal functioneren zoals van tevoren bedacht zijn. Met de komst van alle regelgeving rondom het gebruik van de recyclebare harde plastic bekers in de nabije toekomst zou ook hier een ‘interne (toezicht) dienst’ functioneel kunnen zijn. De ‘glazenhaler’ in een nieuw jasje?

Een groot dance event zet aparte functionarissen in die door het publiek lopen en letten op bijzonderheden in het publieksgedrag. Op die manier kunnen zij de veiligheidsstaf rechtstreeks op de hoogte brengen van gebrekkige doorstroming. Ze dragen  kleine camera’s op hun schouder die de mogelijkheid biedt om vanuit de commandopost live mee te kijken met de drukte. Overigens een eis van de autoriteiten.

Het Event Safety Institute wordt regelmatig door gemeenten gevraagd de uitvoering en het verloop van een evenement te monitoren. Denk daarbij aan het verkeersplan: is de geplande capaciteit voldoende en werkt het plan (lees: maatregelen en menskracht)? Denk daarbij aan crowd management: hoe vol is het en loopt het overal goed door?

Is dit de toekomst? Ik kan me goed voorstellen dat in de toekomst het toezicht op veel meer onderwerpen anders ingevuld of zelfs afgedwongen gaat worden. Naast bouwtechnische veiligheid, brandveiligheid, geluid, afval, hygiëne en crowd management, zal een organisator van een groot meerdaags complex evenement misschien nog meer toezichthouders moeten gaan inhuren om het voldoen aan bestuurlijke vergunningsvoorwaarden te monitoren.

Een suggestie vanuit de medische hoek: als ik rondkijk tijdens een evenement zie ik regelmatig mensen die niet meer zelfredzaam zijn door vermoeidheid en/of het gebruik van drugs of alcohol. Moeten we medisch gezien niet meer monitoren en eerder gaan acteren? Dat vereist dan een andere opzet van het toezicht op publiek en van de medische hulpverlening. Een Eerste Hulppost en een mobiel koppel is dan niet meer voldoende.

En de Alcoholwet? Is het functioneel én haalbaar om een organisator op te dragen onafhankelijke toezichthouders in te huren die bars en het alcoholgebruik gaan monitoren?

Ik weet niet hoe de toekomst van toezicht er uit gaat zien, maar met een terugtredende overheid, gebrek aan capaciteit bij diezelfde overheid, de toename aan complexiteit van evenemententechniek en de, door klachten gedwongen, steeds striktere handhaving van vergunningsvoorwaarden, voorzie ik een verschuiving van toezicht in de richting van de organisator. 

Wat is juridisch haalbaar in de toekomst? Kan dat met de huidige, op de APV gebaseerde, vergunningen? En hoe zie we dat praktisch gezien voor ons? Hebben we wel (voldoende) onafhankelijke toezichthouders in Nederland? En wat is onafhankelijk? Hier zal nog zeker een stevig debat over nodig zijn. Ik hoor/lees graag de reacties hierover, omdat ik ervan overtuigd ben dat de toekomst van toezicht er anders uit gaat zien.

Reageren? Neem contact op met Roelf Pot.

Meer nieuws ›