Workshops tijdens ESI studiedag 2016

Tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes workshops waarvoor u zich kunt inschrijven.

1). Workshop: BHV- en Ontruimingsplan voor Evenementen

De organisator van een evenement heeft de plicht om zijn risico’s in beeld te krijgen en zijn BHV-organisatie op orde te hebben. Binnen de BHV-taken op een evenement brengt met name de voorbereiding van ontruiming uitdagingen met zich mee. Tijdens deze workshop bespreken we welke factoren de effectiviteit van een ontruiming bepalen. Ook bespreken we hoe de ontruimingsorganisatie van een evenement kan worden opgezet en hoe je betrokken medewerkers op verschillende scenario’s voorbereidt.

De workshop is met name bedoeld voor: event managers, safety managers van grote evenementen, projectleiders binnen de evenementenbeveiliging, adviseurs van brandweer en politie, medewerkers vergunningverlening.

De workshop wordt verzorgd door Remko Hermans, Stichting Kloontjes en Rob Hermanns, ESI adviseur.

Schrijf u nu in voor de workshop BHV- en Ontruimingsplan voor Evenementen! Stuur een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@esi.email. (Let op: tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich per ronde inschrijven voor één workshop)

2). Workshop: Communicatieve en Juridische Nasleep

Met de deelnemers wordt stilgestaan bij de indringende rol van communicatie bij evenementen. Een rol die vaak doorloopt wanneer de crisispartners al naar huis zijn. Het vormt een verdieping op de functie van crisiscommunicatie rondom een evenement, nadat het is mis gegaan. Deelnemers ervaren aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar dat crisiscommunicatie nog lang doorloopt na een (bijna) incident. Wat betekent de invloed van sociale media voor de lengte van de nasleep? En voor de impact van de nasleep? De workshop staat daarbij ook stil bij de juridische impact van het incident en de communicatie daarover. Wat kost een incident eigenlijk? Wat zijn de gevolgen voor het imago van betrokkenen en van het evenement? Op deze en andere vragen gaan de deelnemers in gesprek, zodat ze zelf in staat zijn om de antwoorden daarop te kunnen formuleren.

De workshop wordt verzorgd door Roy Johannink, senior adviseur crisismanagement en Rik Voogt, ESI adviseur.

Schrijf u nu in voor de workshop Communicatieve en Juridische Nasleep! Stuur een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@esi.email. (Let op: tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich per ronde inschrijven voor één workshop)

3). Workshop: Signaleren afwijkend gedrag tijdens Evenementen

Recente incidenten op evenementen maken duidelijk dat groepen of individuen evenementen soms aangrijpen voor criminaliteit, ordeverstoringen, activisme of zelfs terrorisme. Het signaleren van en optreden tegen dergelijke risico’s is een zaak van de organisator, de gemeente en de politie. De politie gebruikt steeds vaker de PAS-methode. ProActief Surveilleren. Maar hoe werkt dat? In deze workshop bespreken we deze methodiek en kunt u zelf kort ervaren hoe het in de praktijk kan worden toegepast.

Samen met u willen we het hebben over de inzet van dergelijke middelen om tijdig op te kunnen treden tegen risico’s in een menigte. Welke middelen kunt u nog meer inzetten en welke werkafspraken kunt u in uw veiligheidsplan maken om vroegtijdig en effectief op te treden bij afwijkende gedragingen? Want voorkomen is altijd nog beter dan oplossen.

De workshop wordt verzorgd door Daniel van Veen, docent handhaving en opsporing en Roelf Pot, ESI adviseur.

Schrijf u nu in voor de workshop Opsporing tijdens Evenementen! Stuur een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@esi.email. (Let op: tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich per ronde inschrijven voor één workshop)

4). Workshop: Helpt Simulatiestudie Inzicht te Verbeteren?

De statische capaciteit van evenementenlocaties en -terreinen, doorgangen, nooduitgangen etc. kan worden berekend en biedt zo een basis voor het crowd managementontwerp. Lastiger is het om de effecten van elementen zoals loopsnelheden, afstanden, inrichting-, omgeving- en andere invloeden te voorspellen. Toch zijn dergelijke elementen essentieel voor optimalisatie van het ontwerp.

Aan de hand van enkele concrete studies wordt uiteengezet wat de waarde en bijdrage kan zijn van simulatie. Ook wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en hoe simulatie u kan helpen in uw dagelijkse praktijk.

De workshop wordt verzorgd door  Marlies van Leeuwen-Wouters, Simulatie engineer bij Incontrol en Frank Wijnveld, directeur CrowdProfessionals.

Schrijf u nu in voor de workshop Opsporing tijdens Evenementen! Stuur een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@esi.email. (Let op: tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich per ronde inschrijven voor één workshop)

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.