Incompany workshops en opleidingen ESI

Workshop Bestuur en de evenementenpraktijk

Deze workshop kent een insteek op strategisch niveau en is gericht op burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en hoofden van diensten, ieder vanuit hun eigen betrokkenheid bij het dossier evenementen.

Bij evenementen leveren ambitie en de zorg voor veiligheid vaak een spanningsveld op, waarbinnen de balans in betrokken belangen gevonden dient te worden. U draagt mogelijk als burgemeester de verantwoordelijkheid voor het proces van vergunningverlening. U draagt als bestuurder in ieder geval een gedeelde verantwoordelijkheid voor het integrale evenementenbeleid in uw gemeente. Dat de directe uitvoering onder mandaat door de gemeentelijke organisatie wordt opgepakt laat dit onverlet. Kunt u er op vertrouwen dat de zaken in uw gemeente goed geregeld en op orde zijn? Krijgt u hiervoor altijd tijdig de juiste informatie aangereikt, juist ook als het spannend wordt?

Landelijke ontwikkelingen en lessen uit incidenten leiden ertoe dat er steeds meer van u, van uw organisatie én van uw adviespartners wordt gevraagd: consistente en transparante besluitvorming, beleidsmatige borging van veiligheidsaspecten, een alerte houding in het veiligheidskritische proces van vergunningverlening. Maar ook juridische proces- en kwaliteitszorg, heldere en eenduidige advisering door de partners, professionalisering van organisatoren. En zelfs integriteit en kennis van zaken in crisiscommunicatie spelen hierin een rol.

De workshop “Bestuur en de evenementenpraktijk” biedt u inzicht in de raakvlakken op betrokken beleidsvelden binnen de gemeente en geeft u concrete handvatten in het licht van uw bestuurlijke verantwoordelijkheid in het dossier evenementen U krijgt inzicht in het proces en de knelpunten daarin, concrete oplossingen voor een integraal evenementenbeleid en praktische hulpmiddelen die u in staat stellen bij dilemma’s op basis van de juiste informatie een gedegen afwegingen over alle betrokken belangen te maken.

De workshop is bij uitstek geschikt voor projectie in een gezamenlijke sessie van het college en de ambtelijke top binnen uw gemeente. Het volgen van de workshop draagt bij aan een gemeenschappelijk kader. Dit stelt u in staat om gezamenlijk vast te stellen welke verbeteringen in het gemeentelijke evenementenbeleid en in het uitvoeringsproces mogelijk zijn. Maar ook op welke punten u de concrete aandacht moet richten wanneer er spanningen ontstaan of het onverhoopt een keer misgaat.

Tijdens de workshop behandelen we onder meer:

 • Spanningen tussen taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • De bestuurlijke balans tussen de gemeente als toezichthouder en dienstverlener
 • Sturen met integraal evenementenbeleid
 • Gemeentelijke ambities, beleid en veiligheid
 • De organisatie van het evenementenproces; wat werkt?
 • (Inter)lokale samenwerking en regionaal beleid
 • Werken binnen het speelveld van adviespartners in de veiligheidsketen
 • Keuzes op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen
 • Crisiscommunicatie bij incidenten; aandacht voor reputatie en aansprakelijkheid
 • Interessant voor: burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en hoofden van diensten binnen gemeenten.
 • Omschrijving: workshop gericht op het verhogen van het inzicht in het veiligheidskritische proces rond evenementen en het creëren van een gemeenschappelijk kader voor de bestuurlijke aanpak.
 • Inhoud: theorie, oefencasussen, discussies.
 • Duur: 1 dagdeel of 1 dag.
 • Aantal deelnemers: in overleg.
 • Prijs: op aanvraag.
 • Begeleiding: ESI.

 

Het programma kan in overleg worden samengesteld, afgestemd op uw eigen wensen. ESI kan een eendaagse workshop verzorgen met de volgende onderdelen.

Dagdeel 1:

 1. Dilemma’s, integriteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid
 2. Bestuurlijke balans in het lokale evenementenbeleid.
 3. Borging van ambitie en veiligheid in beleid en uitvoering.
 4. Organisatie van het integrale proces
 5. Sturen op dienstverlening en deskundigheid

Dagdeel 2:

 1. Bestuurlijke afwegingen in een proces gerelateerd escalatiemodel
 2. Tegenstrijdige belangen binnen het veiligheidsperspectief
 3. Signaleren van onvolkomenheden en optimaliseren betrokken belangen
 4. Keuzes in kaderstelling randvoorwaarden, controle en beheersbaarheid
 5. Do’s en dont’s bij crisiscommunicatie

Interesse in deze incompany workshop? Vraag een offerte aan.

 

Incompany Workshop Bestuur en evenementenprakijk

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.