Leergang evenementenveiligheid

Gemeenten, Veiligheidsregio’s, en daarbinnen de ketenpartners brandweer en GHOR, en ook de politie, hebben behoefte aan het verder ontwikkelen van kennis en expertise bij de medewerkers die moeten oordelen over de veiligheid op evenementen. Het Event Safety Institute doet hen daarom een aanbod van een incompany opleidingsmodules voor de verschillende partners binnen de veiligheidsregio. Bij voorkeur nemen al deze partners gezamenlijk deel aan een dergelijke opleiding. Niet alleen omdat het een gemeenschappelijke basis oplevert voor de beoordeling van veiligheid, maar ook omdat het bijdraagt aan wederzijds begrip en samenwerking.

Gezamenlijke basis

De leergang evenementenveiligheid vormt de basis voor de nodige kennis en samenwerking binnen de veiligheidsregio. De leergang moet eraan bijdragen dat betrokken medewerkers van alle disciplines vakkundig kunnen oordelen, adviseren en samenwerken, in de voorbereiding op en tijdens de uitvoering van hun taken rond (risicovolle) evenementen. Om deze doelstelling te bereiken, is een gezamenlijke basis van kennis en expertise van wezenlijk belang. De leergang richt zich daarom allereerst op het creëren van een gezamenlijke basiskennis op het gebied van evenementenveiligheid voor alle disciplines. Dit draagt bij aan een uniforme wijze van beoordeling van vergunningaanvragen en risico’s rond evenementen binnen de regio.

Doelgroep

De deelnemers aan de leergang zijn bij voorkeur alle betrokken partners binnen de regio:

 • gemeenten: o.a. evenementencoördinatoren, medewerkers Vergunningverlening, juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs OOV en medewerkers Toezicht en Handhaving;
 • brandweer: adviseurs risicobeheersing/preventie, preparatie en naleving;
 • GHOR: evenementenadviseurs en evt de OVDG’en;
 • politie: evenementencoördinatoren en specialisten;
 • omgevingsdiensten, voor de taken die zij namens de gemeenten uitvoeren rond evenementen.

Verschillende andere functionarissen binnen de veiligheidsregio’s kunnen baat hebben bij bepaalde kennis en expertise op het gebied van evenementenveiligheid. Denk onder meer aan burgemeesters, managers binnen de betrokken organisaties en officieren van dienst van de parate eenheden, die mogelijk op evenementen hulp moeten kunnen verlenen. Voor ieder van deze doelgroepen kan ESI een passend aanbod doen. Dit valt echter buiten het bereik van deze leergang.

Modulaire indeling

De leergang die ESI ontwikkelde voor de partners binnen de veiligheidsregio bestaat uit modules van ieder één dag of dagdeel, die grotendeels multidisciplinair soms meer monodisciplinair van belang zijn.

Interesse in een incompany leergang? Vraag de brochure aan.

 • Interessant voor: medewerkers vergunningverlening, OOV, evenementencoördinatoren en toezichthouders van gemeenten (en omgevingsdiensten), adviseurs van politie, brandweer, en GHOR, multidisciplinaire adviseurs veiligheidsregio’s, officieren van dienst die op evenementen werken, etc.
 • Omschrijving: multidisciplinaire leergang van 10 verschillende modules, waarin modulair de verschillende onderwerpen van veiligheid en gezondheid op evenementen worden doorlopen. Daarnaast is het mogelijk om verdiepingsmodules te volgen.
 • Inhoud: lesmateriaal,  theorie, oefencasussen.
 • Wijze van lesgeven: de leergang kan zowel klassikaal als online worden aangeboden.
 • Duur: 10 verschillende modules met de mogelijkheid tot extra verdiepingsmodules (in overleg kan een keuze worden gemaakt voor modules).
 • Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20 per klas (bij grotere groepen worden modules meerdere keren aangeboden).
 • Prijs: op aanvraag.
 • Begeleiding: ESI.

Interesse in een incompany leergang? Vraag de brochure aan.

De leergang kent de volgende modules:

 1. Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking
 2. Regie op het proces van vergunningverlening
 3. Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding
 4. Brandveiligheid, ontvluchting en inrichting terrein
 5. Crowd safety en crowd management (basis)
 6. Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid
 7. Toezicht en handhaving op evenementen
 8. Juridische borging: de APV en omgevingsgerichte aspecten
 9. Preparatie, coördinatie en crisismanagement
 10. Evenementen en Covid-19

ESI kan verschillende opleidingen en workshops aanbieden die gelden als een verdieping op de kennis, vaardigheden en methoden die in de leergang worden aangeboden.  

 1. Medische dienstverlening en de veldnorm evenementenzorg 
 2. Risicovol weer op evenementen
 3. Workshop Beschermen van evenementen en drukke plaatsen
 4. Workshop toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking
 5. Driedaagse Crowd Safety cursus

Interesse in een incompany leergang? Vraag de brochure aan.

Vraag de brochure aan!

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.