Incompany workshops en opleidingen ESI

 

Regie op het evenementenproces

Als medewerker vergunningverlening of evenementencoördinator voert u de dagelijkse regie op het evenementenproces in uw gemeente. Landelijke ontwikkelingen en lessen uit incidenten leiden ertoe dat er steeds meer van u wordt gevraagd: de beleidsmatige beoordeling van de activiteit, de juridische kwaliteitszorg, het volgen van een duidelijke proceslijn, de inhoudelijke beoordeling van ingediende plannen en het inwinnen van advies. Het eindproduct van het evenementenproces is niet de vergunning, maar een veilig evenement. En binnen dit proces heeft u te maken met de verschillende belangen en doelstellingen van de gemeente.

De opleiding Regie op het evenementenproces biedt u vernieuwende inzichten en concrete handvatten bij het uitvoeren van de vergunningverlening als veiligheidskritisch proces. Aan de hand van de processtappen van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid krijgt u kennis, maar ook concrete oplossingen en praktische hulpmiddelen aangereikt.

Tijdens de opleiding behandelen we onder meer:

 • het beoordelen van veiligheidsplannen
 • het opstellen van een sterke vergunning
 • het bepalen wie om advies wordt gevraagd
 • het organiseren van evenementenoverleg
 • het uitvoeren van een risicoanalyse
 • keuzes op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen

U ontvangt de lesstof in de vorm van een reader. Na voldoende afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat van deelname van het Event Safety Institute.

Dag 1

 • De juridische basis voor de regierol van de gemeente
 • Betrokken stakeholders en hun taken en verantwoordelijkheden
 • Het indelen en plannen van het werkproces
 • Kwaliteit en ontvankelijkheid vergunningaanvraag
 • Risico’s en maatregelen: wie adviseert waarover?

Dag 2

 • Werken met de risicoscan
 • Het beoordelen van veiligheidsplannen
 • Omgaan met adviezen: dilemma’s, tegenstrijdigheden en grijze gebieden
 • De multidisciplinaire risicoanalyse: een methodiek in drie stappen
 • Overleg, opschaling en bestuurlijke betrokkenheid
 • Het opstellen van een sterke en ‘handhaafbare’ vergunning
 • De meerjarenvergunning en vergunningsvrije evenementen
 • Evenementen en het bestemmingsplan

Dag 3

 • Beleid en uitvoering: mogelijke beleidskeuzes en hun meerwaarde
 • Spanningen en koppelingen tussen gemeentelijke belangen
 • Omgaan met bestuurlijke en maatschappelijke druk
 • Crowd management op evenementen: van braderie tot festival
 • Toezicht- en handhavingsplan
 • Coördinatie tijdens evenementen: kiezen van de juiste structuur
 • Voorbereiding op calamiteiten en crisismanagement
 • Juridische en maatschappelijke nasleep incidenten

De opleiding is uitermate geschikt voor incompany toepassing. Dit kan binnen één gemeente of binnen een samenwerkingsverband van gemeenten. Door het volgen van de opleiding krijgen medewerkers een gemeenschappelijk denk- en werkkader en kunnen zij gezamenlijk vaststellen welke verbeteringen in het gemeentelijke evenementenproces mogelijk zijn.

Bij een incompany opleiding behandelen we de plannen en vergunningen uit uw eigen werkpraktijk. U oefent met de collega’s en krijgt direct toepasbare kennis en inzichten aangereikt. Het verdient de aanbeveling om bij de incompany niet alleen vergunningverleners, maar ook medewerkers OOV en teamleiders aan te laten sluiten. De ervaring leert namelijk dat de opleiding ook inzichten biedt voor nadere versterkingen op het gebied van samenwerking, beleid en organisatie binnen de gemeente.

Interesse in een incompany opleiding? Vraag een offerte aan.

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.