Incompany workshops en opleidingen ESI

Sturen met integraal evenementenbeleid

Het lokale bestuur functioneert op basis van afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het duale stelsel staat daarbij voor een strikte scheiding tussen bestuur en de controle daarop. Bij evenementen leveren ambitie en de zorg voor veiligheid vaak een spanningsveld waarbinnen de balans in betrokken belangen gevonden dient te worden. Die balans vormt de basis voor de vorming van integraal evenementenbeleid.

Landelijke ontwikkelingen en lessen uit incidenten leiden ertoe dat er steeds meer van u, van uw organisatie én van uw adviespartners wordt gevraagd. De Inspecties IV&J en IGZ roepen gemeenten op om op het thema evenementen meer met beleid te gaan sturen en keuzes te maken. Het draait daarbij om consistente en transparante besluitvorming, beleidsmatige borging van veiligheidsaspecten, een alerte houding in het veiligheidskritische proces van vergunningverlening. Maar ook juridische proces- en kwaliteitszorg, heldere en eenduidige advisering door de partners en beleid gericht op versterking maatschappelijk middenveld door professionalisering van organisatoren.

De leergang “Sturen met integraal evenementenbeleid” biedt u inzicht in de raakvlakken op betrokken beleidsvelden en geeft u concrete handvatten in het licht van uw ambtelijke verantwoordelijkheid in het dossier evenementen. U krijgt inzicht in het proces en de knelpunten daarin, concrete oplossingen voor een integraal evenementenbeleid en praktische hulpmiddelen die u in staat stellen bij de totstandkoming van beleid op basis van de juiste informatie een gedegen afwegingen over alle betrokken belangen te maken. Dit in samenwerking met alle relevante interne en externe stakeholders.

Tijdens de cursus behandelen we onder meer:

 • Het in kaart brengen van taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • Identificatie van raakvlakken in beleid en uitvoering
 • Evenementenbeleid: van sectoraal naar een integrale benadering
 • Keuzes in beleid: de balans in ambities, beleid en veiligheid
 • Sturen met beleid: locatieprofielen en ruimtelijk beleid
 • Borging van de geëigende organisatiestructuur
 • Lokale keuzes en regionale samenwerking
 • Borging van vergunningverlening als veiligheidskritisch proces
 • Beleidskeuzes op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen
 • Interessant voor: managers, gemeentesecretarissen, beleidsmakers en evenementencoördinatoren van gemeenten
 • Omschrijving: cursus gericht op het kennismaken met verschillende beleids- en bestuursmethoden op het gebied van evenementen, teneinde integraal beleid te kunnen ontwikkelen en voeren
 • Inhoud: lesmateriaal,  theorie, oefencasussen
 • Duur: 1 of 2 dagen
 • Aantal deelnemers: maximaal 15
 • Prijs: op aanvraag
 • Begeleiding: ESI

ESI kan een eendaagse of een tweedaagse variant verzorgen. We stemmen het programma graag in overleg met u af op uw wensen. Het programma kan bestaan uit de volgende onderwerpen:

Dag 1

 1. Raakvlakken, rollen en verantwoordelijkheden
 2. Uitgangspunten integraal evenementenbeleid
 3. Balans tussen stedelijke ambities, strategische visie en integrale veiligheid
 4. Dienstverlening, deregulering en administratieve lastenverlichting
 5. Consistentie en transparantie in de uitvoeringspraktijk

Dag 2

 1. Organisatie, inrichting en borging van het integrale proces
 2. Lokale keuzes in regionale samenwerking
 3. Balans in ambitie en uitvoering
 4. Prioriteiten bij toezicht en handhaving
 5. Evaluatie als voeding voor actualisatie beleid

 

Incompany cursus Sturen met integraal evenementenbeleid

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.