Incompany workshops en opleidingen ESI

Event mobility management

Het verkeer en vervoer rond een evenement brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, die vragen om specifieke kennis en kunde van mobiliteit. Op die manier kunnen goed doordachte plannen worden gemaakt en zal tijdens het evenement effectief kunnen worden ingespeeld op de verschillende verkeersstromen. Als je een externe partij voor deze taak inschakelt, moet je de voorgestelde aanpak en de gevolgen voor het evenement kunnen beoordelen. En ook bij de advisering aan de gemeente is een zekere kennis op dit vakgebied van cruciaal belang om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

In deze cursus leert u herkennen welke verschillende onderdelen nodig zijn voor een goed mobiliteitsplan. U wordt meegenomen in kenmerkende risico’s, de mogelijke effecten van mobiliteit op de bepaling van het maximaal aantal bezoekers en de wijze waarop de berekeningen gedaan worden om te bepalen welke maximale capaciteit de verkeersstromen per route hebben.

U vergroot uw inzicht in wat van de organisator mag worden verwacht en wat er op het bordje van de gemeente en politie terecht kan komen. U maakt kennis met maatregelen die de mobiliteit op evenementen kunnen verbeteren en met de mogelijkheden van het toepassen van mobiliteitsmanagement maar ook de mogelijke (onwenselijke) effecten hiervan.

 • Doelgroep: gemeenten (vergunningverlening, OOV, evenementencoördinatoren), adviseurs politie, organisatoren en producenten, beveiligingsorganisaties en alle andere partners die betrokken zijn bij de mobiliteit op evenementen.
 • Omschrijving: cursus om de kwaliteit van een mobiliteitsplan beter te kunnen herkennen, de risico’s op het gebied van mobiliteit te herkennen en benoemen, verbeterpunten te signaleren & samenwerking in mobiliteit te borgen.
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen.
 • Duur: 2 dagen (geen thuisstudie vereist).
 • Aantal deelnemers: maximaal 15
 • Prijs: op aanvraag
 • Begeleiding: Janno Brinkhuis, ESI

Tijdens deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Locatie-onderzoek
 • Gebiedsonderzoek
 • Capaciteitsonderzoek
 • Risico-inventarisatie
 • Totstandkoming Mobiliteitsplan
 • Mogelijkheden en effecten Mobiliteitsmanagement
 • Operationele implementatie Mobiliteitsplan

Interesse in een incompany cursus? Vraag een offerte aan.

Incompany cursus Event Mobility Management

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.