Richtlijnen en voorwaarden voor inrichting vaste EHBOposten bij evenementen

Voor een zo veilig mogelijk verloop van evenementen (van welke aard dan ook) stelde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden richtlijnen op voor het inrichten van vaste EHBO-posten. Organisatoren van evenementen met vaste EHBOposten dienen zich aan deze richtlijnen te houden.

De brochure wordt met de evenementenvergunning meegestuurd, omdat deze een onderdeel is van deze vergunning. De richtlijnen en voorwaarden zijn heel concreet uitgeschreven. Hierdoor zijn zij direct toepasbaar voor de organisatoren. Mobiele posten (zoals posten in caravans) vallen niet onder deze richtlijnen en voorwaarden.

Lees meer omtrent de richtlijnen en voorwaarden hier: Inrichten van een vaste EHBO-post bij evenementen (2016)

EHBOposten

Meer nieuws ›