Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

De richtlijn is geschreven als handreiking voor de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het afgeven van een goed onderbouwde en aan alle veiligheidsaspecten getoetste evenementenvergunning. Hierin zijn de constructieve toetsingscriteria opgenomen ten behoeve van constructieve veiligheid.

In het kader van een landelijk uniforme en integrale benadering van constructieve veiligheid op evenementen adviseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland van harte aan deze richtlijn te borgen in uw evenementenbeleid, en er aan te toetsen bij het afgeven van evenementen vergunningen.

Lees hier de richtlijn die is opgesteld door het COBc. (Centraal overleg Bouwconstructies is een onderdeel van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland)

constructieve toetsingscriteria

Meer nieuws ›