Leidraad Veiligheid Publieksevenementen (NIFV)

In 2002 stelde het NIFV (toen: Nibra) de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen op. Deze uitgave is de uitwerking van de kennis die het Nibra onder andere heeft opgedaan in het onderzoek naar de problemen bij de afwikkeling van het dansevenement Dance Valley in 2001. De publicatie bestaat uit een overzicht van het wettelijk kader, de verschillende vergunningen die aan de orde komen bij de organisatie van een publieksevenement, en de bouwstenen voor een risicoanalyse en stappen die moeten worden gezet bij de voorbereiding van de vergunningverlening.

Leidraad Veiligheid Publieksevenementen 

Auteur: NIFV/Nibra, 2002

Meer nieuws ›