Leidraad Alcohol en Drugs bij Evenementen

Evenementen, festivals, grote openbare concerten: iedere gemeente in Nederland heeft er wel mee te maken. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gemeente gebeurt, stellen zij in samenwerking met lokale en regionale partners beleidsregels op waaraan evenementen moeten voldoen. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij, in samenwerking met diverse organisaties met expertise op dit gebied en in opdracht van de staatssecretaris van VWS, een landelijke leidraad ontwikkeld.

Deze leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol- en/of drugsgebruik een rol spelen. Daarnaast is de leidraad relevant voor stakeholders die gemeenten adviseren over of nauw betrokken zijn bij de vergunningverlening voor een evenement, zoals adviseurs van de GHOR, GGD en de instelling voor verslavingszorg.

De leidraad biedt achtergrondinformatie over maatregelen die ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat:

  1. de Drank- en Horecawet (DHW) en Opiumwet (Opw) nageleefd en gehandhaafd worden.
  2. de gezondheid- en veiligheidsrisico’s door of als gevolg van (overmatig) alcohol- endrugsgebruik op evenementen voorkomen worden.

AF1448 Alcohol en Drugs bij evenementen – Leidraad voor gemeenten 2.0
AF1448 Alcohol en Drugs bij Evenementen – Leidraad voor gemeenten 1.0

Trimbos-instituut, Utrecht, 2016

Meer nieuws ›