Handreiking Evenementenveiligheid deel III

De Handreiking Evenementenveiligheid deel III geeft een beschrijving van de rol van de gemeente en de burgemeester bij veilige evenementen. Deze handreiking sluit aan op de overige delen van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2011 (hierna: HEV). De handreiking levert tevens een bijdrage aan de vermindering van de regeldruk voor organisatoren.

Lees hier de volledige document
Meer nieuws ›