Handreiking evenementen en brandveiligheid Zeeland (2013)

Deze handreiking heeft als doel om binnen de Veiligheidsregio Zeeland eenduidig voorschriften op het gebied van brandveiligheid te gebruiken ten behoeve van het adviseren op vergunningaanvragen voor evenementen en de controle en handhaving op evenementen. Deze editie is het vervolg op de in 2009 uitgebrachte versie van de Handreiking evenementen en
brandveiligheid. In de nieuwe versie zijn de tussentijdse wetswijzigingen en verbeterpunten verwerkt.

In het document wordt het wettelijk kader van evenementen weergegeven. Tevens zijn de meest voorkomende evenementen op een rij gezet en zijn deze verduidelijkt in een begrippenlijst. Vervolgens zijn per soort evenement voorschriften opgesomd.

Lees het document hier.

Meer nieuws ›