Brochure voor organisatoren in Zuid-Limburg

In 2011 werd door Veiligheidsregio Zuid-Limburg de ‘Handreiking Aanpak Evenementen’ vastgesteld. Als bijlage van deze richtinggevende handreiking werd een brochure uitgegeven die gemeenten konden verstrekken aan organisatoren in Zuid-Limburg. In de brochure ‘Veilige evenementen in Zuid-Limburg’ kunnen organisatoren lezen aan welke regels en procesafspraken zij zich dienen te houden in Zuid-Limburgse gemeenten.

Richtlijnen voor organisatoren

Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2011

Meer nieuws ›