SamenSlimOpen

In samenwerking met TU Delft, Wageningen University en Erasmus MC brengt ESI de SamenSlimOpen-Tool op de markt. De tool werd ontwikkeld door TU Delft en Wageningen University, samen met Erasmus MC. Het betreft een online programma waarin de horecaondernemer zelf zijn restaurant of café op eenvoudige wijze nabouwt en inzicht krijgt in het virologische risico van zijn indeling, het gedrag van zijn bezoekers en de werkwijze van zijn personeel.

De tool biedt inzicht in waar en hoe ernstig de besmettingsrisico’s in zijn pand zijn met behulp van kleuren die zichtbaar worden op de plattegrond. Zo kan een opstelling waarbij mensen te lang te dicht op elkaar zitten oranje of rood kleuren. De gebruiker krijgt vervolgens verschillende mitigerende maatregelen aangereikt waarmee hij kan testen wat de effecten ervan zouden zijn. Denk aan het verminderen van het aantal bezoekers per tijdvak, verkorten van de tijdvakken, het gebruiken van mondmaskers door personeel, het plaatsen van spatschermen en het verbeteren van de ventilatie.

De tool laat direct zien welke winst met de maatregelen behaald wordt waardoor de ondernemer beter beredeneerd kan bepalen welke maatregelen hij best kan nemen om veilig weer open te gaan. De wetenschappelijke kennis bij WUR en TU Delft die hierin is gestopt zorgt voor een goed onderbouwd model. Uniek is dat juist ook de virologische overdrachtsrisico’s zichtbaar worden.

Het doel

Doel van TU Delft, WUR en ESI is om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te maken met deze tool. Wij zullen de komende tijd dan ook meerdere steden gaan enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan en willen ondernemers ook de kans gaan bieden om bij ESI een workshop te gaan volgen over de tool.

Meer informatie? Kijk op www.samenslimopen.nl of neem contact met ons op.

SamenSlimOpen in jouw gemeente

De ontwikkeling zelf is bekostigd door ZonMw met een subsidie. Er zullen desondanks enige kosten met de implementatie gemoeid zijn om de inzet vanuit de beide universiteiten en ESI kostendekkend te houden. We denken aan een introductiebijeenkomst, gevolgd door een online workshop voor 15-20 ondernemers waarin zij uitleg krijgen over het toepassen van de tool. Zij kunnen hier vervolgens zelf mee aan de gang en kunnen ons raadplegen voor hulp. Wanneer de gemeente de bekostiging van deze implementatie voor de horeca inclusief de nodige workshops mogelijk maakt, worden voor jullie horeca alle drempels weggenomen om ermee aan de slag te gaan.

In overleg met de horeca zou je dan nog wel moeten bespreken wat je van elkaar verwacht, ook in de terugkoppeling van het gebruik van de tool door ondernemers aan de gemeente. De tool is namelijk geen rapportage- of verantwoordingsinstrument, maar echt een hulpmiddel voor de ondernemer.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van SamenSlimOpen voor de veilige heropening van restaurants in jouw gemeente? Stuur een e-mail naar info@es.email of bel ons op 085-4018122.

Geen Evenementen

De tool is al uitgebreid getest (komende weken worden de laatste punten uit de pilots verwerkt). Hij werkt volgens de in de pilots betrokken ondernemers goed. Zo vertelt de eigenaar van het restaurant in het Schielandhuis in Rotterdam er enthousiast over in deze rapportage van Hart van Nederland.

Onderstaande video geeft de werking van de tool weer.
De tool is al uitgebreid getest (komende weken worden de laatste punten uit de pilots verwerkt). Hij werkt volgens de in de pilots betrokken ondernemers goed. Zo vertelt de eigenaar van het restaurant in het Schielandhuis in Rotterdam er enthousiast over in deze rapportage van Hart van Nederland.

Deze gemeenten en horecaondernemers gingen je voor!