Volgende stap naar toegankelijke festivals met de verbeterde Routekaart voor Toegankelijke Festivals 

Volgende stap naar toegankelijke festivals met de verbeterde Routekaart voor Toegankelijke Festivals 

De Routekaart voor Toegankelijke Festivals die in 2020 is uitgebracht, is nu verbeterd. Dit kennisinstrument is bedoeld als leidraad om festivals inclusief en beter toegankelijk te maken. Het Themanetwerk van de Coalitie voor Inclusie heeft op verzoek van het ministerie van OCW een volgende stap gemaakt voor toegankelijke festivals. Deze verbeterde en interactieve versie is hier ( https://coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/  ) gratis te downloaden.   

In 2021 werd de routekaart voor het eerst gepresenteerd op Eurosonic Noorderslag. Sindsdien is deze veelvuldig in gebruik genomen en besproken. Zowel door festivalorganisatoren als anderen die betrokken zijn bij de organisatie van festivals zoals VN-ambassadeurs en gemeenten. Er is zelfs internationaal interesse voor de routekaart Toegankelijke Festivals. 

Nieuwe versie routekaart 

De routekaart is samen ontwikkeld met ervaringsdeskundigen op het gebied van een beperking, toegankelijkheidsdeskundigen, festivalorganisatoren (MOJO, Friendly Fire, Faux Productions, de Feestfabriek), VNG, gemeenten, Ieder(in), LKCA, Possibilize en brancheverenigingen VVEM en VNPF. Het Event Safety Institute is aangesloten bij dit initiatief om inclusiviteit en veiligheid op een duurzame wijze aan elkaar te verbinden. ESI deelt haar ervaringen in het Themanetwerk en gebruikt de kennis en inzichten uit het netwerk in haar advies en opleidingen. Onze adviseur Kennly Vink is sinds de start van het initiatief lid van het kernteam. 

In de afgelopen periode kwamen er nog suggesties voor verbetering naar boven. Deze hebben geleid tot een verdere aanpassing van de Routekaart Toegankelijke Festivals, ook is de routekaart interactief gemaakt waardoor je als gebruiker makkelijk door de hoofdstukken kunt navigeren. In Nederland zijn er jaarlijks steeds meer festivals. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking verschilt per festival en kost een aantal jaar om te realiseren. Om bij te dragen aan dit doel, is de routekaart ontwikkeld als hulpmiddel voor festivalorganisatoren, gemeenten en VN-ambassadeurs.   

Aan de slag met de Routekaart Toegankelijke Festivals! 

De routekaart is een handreiking voor festivalorganisatoren, maar ook gemeenten, festivalbezoekers, VN-ambassadeurs (https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/informatie-vn-ambassadeurs) en andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de routekaart. De routekaart bevat uitleg voor het toegankelijk maken van festivals voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of mentale beperking. De routekaart gaat uit van principes van inclusie en beschrijft verschillende faciliteiten voor toegankelijkheid. Daarbij   houdt ze rekening met de organisatorische uitdagingen van alle productiefases van een festival. Door aan de slag te gaan met de routekaart werken we met elkaar aan inclusieve festivals voor iedereen. 

Meer nieuws ›