Intelligence bij evenementen

De Politieacademie voerde een inventarisatie uit van de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan risicomanagement bij evenementen. Door middel van literatuuronderzoek en veldwerk zijn goede werkwijzen en aandachtspunten geïnventariseerd. De inzichten uit het onderzoek richten zich op een veiliger verloop van evenementen en op effectievere en efficiëntere inzet van schaarse politiecapaciteit, met specifieke aandacht voor goede werkwijzen op het gebied van intelligence, opsporing en handhaving. Efficiëntie is gezien het toenemende aantal evenementen en de druk op de politiecapaciteit van toenemend belang.

Het rapport eindigt met een overzicht van mogelijke richtingen om risicomanagement bij de politie verder te ontwikkelen. De publicatiedatum van het rapport is 12 april 2014.

Lees hier het volledige rapport:

Intelligence bij evenementen
Meer nieuws ›