Hygiënerichtlijn voor evenementen

Deze richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een hulpmiddel om de hygiëne op een evenement vorm te geven. Zo geeft deze richtlijn een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen aan moeten voldoen. Ook vind u in dit document de richtlijnen over de bouw en de inrichting van uw evenement en richtlijnen die direct te maken hebben met de uitvoering van hygiënemaatregelen, zoals schoonmaakwerkzaamheden.

De Hygiënerichtlijn voor Evenementen (voorheen Publieksevenementen) is in 2004 opgesteld en herzien in 2011, 2012 en 2014. De versie van 2014 is in maart 2016 herzien.

Klik hier voor de Hygiënerichtlijn voor evenementen

Meer nieuws ›