Handreiking Evenementenveiligheid 2018

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

De HEV 2018, die is ontwikkeld in opdracht van het Veiligheidsberaad, is de opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid 2011. In de HEV 2018 zijn de uitkomsten van een gebruikersevaluatie verwerkt. Het document beschrijft het gehele proces voor de evenementenveiligheid, van het aanvragen tot en met het evalueren. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen.

Klik hier voor de HEV 2018 Procesmodel Evenementenveiligheid

Meer nieuws ›