Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties

Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bracht deze handleiding uit, om veiligheidsadviseurs houvast te bieden bij de beoordeling van de benodigde maatregelen voor de veiligheid van mensen op buitenlocaties. Waar de Omgevingswet een wettelijk afwegingskader biedt voor mensen in binnenlocaties, is niet voorzien in een dergelijk afwegingskader voor mensen buiten. Op basis van het afwegingskader in deze handleiding kunnen vooraf, in een omgevingsvisie, omgevingsplan en/ of omgevingsvergunning, kaders gesteld worden waarbinnen veiligheidsafwegingen voor mensen op buitenlocaties kunnen worden gemaakt. De handleiding werd opgesteld door de werkgroep Risico’s Mensen Buiten. 

De handleiding kan je via de website van het IFV downloaden.

Meer nieuws ›