COBc Richtlijn “Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning” versie november 2018

Het COBc biedt u hierbij de recente versie van de Richtlijn “Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning” aan, hiermee vervalt de voorgaande versie juni 2017!
Op basis van ontvangen commentaar in de afgelopen periode is de Richtlijn geactualiseerd, wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche. De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop.

Lees hier de hernieuwde richtlijn COBc – Evenementen – Richtlijn – versie nov. 2018

Meer nieuws ›