COBc Richtlijn “Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning” versie juni 2017

Het COBc biedt u hierbij de recente versie aan van de Richtlijn “Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning”. Hiermee vervalt de voorgaande versie van november 2015! Zoals bekend is de Richtlijn een groeidocument. Mede op basis van ontvangen commentaar in de afgelopen periode, is de Richtlijn geactualiseerd, o.a. het aspect wind. Wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche heeft de actualisatie plaatsgevonden. Voordat de Richtlijn op de website zou worden geplaatst, heeft de COBc werkgroep haar eindversie ter commentaar verstuurd naar alle COBc leden. In nauw overleg met de kritiekgevers is besloten dat de eindversie van de werkgroep, de versie wordt die op de COBc website zal worden geplaatst, bij deze.

Helaas alle zorgvuldigheid ten spijt, hierbij de 1e rectificatie op de Richtlijn: op pagina 37 geldt voor Maastricht en omgeving weerstation Beek (L) en niet weerstation Valkenburg.

Lees hier de richtlijn “Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning”.

 

Meer nieuws ›