CIV jaaroverzicht 2013/2014

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) maakt onderdeel uit van de Nationale Politie en is werkzaam op het terrein van openbare ordehandhaving en veiligheid bij het (betaald)voetbal. Jaarlijks publiceert het CIV het CIV jaaroverzicht, gericht op de openbare ordebeheersing en veiligheid rondom het Nederlands betaald voetbal in het seizoen 2013/2014. Met dit jaaroverzicht wordt een landelijk beeld gegeven van wat er in het seizoen 2013/2014 is gebeurd op het gebied van openbare orde en veiligheid, gerelateerd aan het voetbal.

Het eerste deel van het overzicht bevat de cijfers, met korte toelichting, van het voetbalseizoen 2013/2014. Deze cijfers worden grotendeels gegenereerd uit het Voetbal Volg Systeem (VVS), aangevuld met cijfers en toelichting door de veiligheidspartners. Het tweede deel gaat in op opvallende voetbalgerelateerde gebeurtenissen in het afgelopen seizoen. In het derde deel wordt kort een aantal actuele ontwikkelingen aangehaald. Het jaaroverzicht wordt afgerond met een conclusie en aanbevelingen.

Lees hier het CIV jaaroverzicht 2013/2014.

CIV jaaroverzicht

Bron: www.civ-voetbal.com, september 2014.

Meer nieuws ›