Amsterdams Beleidskader Dance Events

In mei 2015 kwam het Amsterdams Beleidskader Dance Events uit. Dit beleidskader richt zich primair op dance events die gehouden worden op basis van een evenementenvergunning. Deze onderscheiden zich van feesten die (door een zelfde organisator) op zeer regelmatige basis in reguliere horeca inrichtingen worden georganiseerd. Belangrijk verschil tussen feesten in de reguliere horeca en evenementen is dat deze laatste meestal een eenmalig of jaarlijks karakter hebben en plaatsvinden in een setting die bij ieder evenement weer anders is. Dat maakt dat er per evenement een beoordeling van de plannen en daarmee gepaard gaande risico’s gemaakt moet worden.

Dit gebeurt conform het reguliere evenementenbeleid. In het reguliere evenementenbeleid is echter onvoldoende aandacht voor de specifieke risico’s die gepaard gaan met het gebruik van (uitgaans)drugs en de (preventieve) maatregelen die hierop genomen kunnen worden. Dit ‘beleidskader dance events’ vormt daarom een aanvulling op het reguliere evenementenbeleid, specifiek met betrekking tot drugs, gezondheid en veiligheid op dance events.

Klik hier voor het Amsterdams Beleidskader Dance Events

Meer nieuws ›