Workshop ‘Regie op evenementen’

Programma (ov)

13:00-13:15

Inloop

13:15-13:45

Het juridische kader, deelnemers en verantwoordelijkheden

13:45-14:00

De grondslagen voor aansprakelijkheid

14:00-14:45

De risico’s binnen het proces van vergunningverlening

14:45-15:15

Randvoorwaarden voor een goede regie op veilige evenementen

15:15-15:45

Pauze

15:45-16:30

Discussie: De eigen praktijk, omgaan met belangen bij borgen verantwoordelijkheden

16:30-16:45

Afsluiting. Hoe nu verder?

Inschrijven workshop