Mobiliteit bij evenementen

Organiseert u een evenement of bent u betrokken bij de vergunningverlening? ESI kan in het volledige traject voorzien in onderzoek, advies, planvorming, training en coaching.

Elk evenement kent uitdagingen op het gebied van mobiliteit, vraagstukken die soms behoorlijk complex zijn. Bij het bepalen van de juiste maatregelen en het opstellen van de nodige plannen, heeft u mogelijk expertise nodig die niet altijd binnen uw organisatie aanwezig is.

Als adviseur of vergunningverlener heeft u mogelijk behoefte aan enige verdieping van de bestaande kennis van mobiliteit. Het verlenen van een vergunning kan tenslotte enkel op basis van gedegen planvorming, waarbij het van belang is om inzichtelijk te hebben wat nu exact in deze plannen zou moeten staan.

Voor alle betrokkenen kan het wel eens nuttig zijn om ten behoeve van mobiliteit een onafhankelijk expert in te schakelen. Om plannen op te stellen ten behoeve van de benodigde evenementenvergunning. Of om deze plannen of de uitvoering ervan te toetsen.

Ons aanbod van diensten op het gebied van mobiliteit bij evenementen (niet uitputtend):

  • Capaciteitsanalyse
  • Gebiedsanalyse
  • Risicoanalyse
  • Haalbaarheidsstudie
  • Opstellen mobiliteitsplan
  • Mobiliteitsmanagement
  • Toezicht op implementatie mobiliteitsplan
  • Audit op effect maatregelen en aanbevelingen volgende editie

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Mail ons of bel naar 085 401 81 22.

hbhmvhvh