Ondersteuning wanneer u het nodig heeft: het abonnement voor gemeenten

Uw gemeente kan door het hele jaar heen te maken krijgen met actuele vraagstukken waarbij u hulp kunt gebruiken. De benodigde hulp kan onder meer bestaan uit advies over evenementenbeleid, meedenken over een concrete kwestie bij een evenement, een onderzoek naar de mogelijkheden in de bescherming van betrokken belangen, een expertsessie of een training van uzelf en/of uw collega’s. Als u snel een goed advies of gedegen onderzoek nodig heeft, gaat er echter al gauw veel tijd verloren aan inkoop- en aanbestedingsprocedures.

Speciaal voor gemeenten introduceert het Event Safety Institute daarom doorlopende ondersteuning in de vorm van een abonnement. Met dit abonnement kunt u gegarandeerd en direct terugvallen op onze adviseurs wanneer daar aanleiding toe is, zonder telkens opnieuw een offerte aan te hoeven vragen. U bepaalt zelf hoeveel ondersteuningsuren u per maand van ons nodig heeft. Wij bieden deze uren aan tegen een scherp tarief. En wilt u een keer meer hulp of advies van ons? Dan geldt ook voor deze extra uren het voordelige tarief van uw abonnement.

Onze eerste ervaringen met de abonnementsvorm zijn positief. De mogelijkheid om onze specifieke expertise in actuele situaties mee te nemen levert snel antwoorden en oplossingen. Als vaste partner van de gemeente bouwen wij op meerdere raakvlakken ook snel meer lokaal-specifieke kennis en ervaringen op, wat de integraliteit en kwaliteit van de adviezen ten goede komt. Het wordt voor de gemeente daardoor al snel duidelijk wat men aan ons heeft – ook bij kleinere vragen die snelle antwoorden en afgewogen oplossingen verlangen. In de abonnementsvorm kan het werk gefaseerd worden uitgevoerd, terwijl ook andere vormen van ondersteuning beschikbaar blijven als dat nodig is.

Visite omuseu

Het voordeel voor u is dat de geboden uurtarieven lager zijn dan ons reguliere gemiddelde consultancytarief (€ 150,- ex. BTW per uur) en dat u zich een aantal uur per maand verzekert van onze ondersteuning en advisering.

Alle abonnementsvormen hebben een minimale looptijd van 1 jaar en worden steeds automatisch verlengd voor een jaar. Twee maanden voor het verstrijken van de looptijd vindt samen met u een gedegen evaluatie plaats, waarbij we bespreken of het pakket nog past bij uw actuele situatie.

Wilt u meer weten? Mail ons of bel naar 085 401 81 22.