Workshop: Communicatieve en juridische nasleep

Portretfoto Roy Johannink - HR - 3463

Roy Johannink, senior adviseur crisismanagement 

Roy Johannink levert graag een bijdrage aan het versterken van een (crisis)organisatie met beleid, onderzoek en trainingen. Hij koppelt zijn brede inhoudelijke kennis van crisismanagement aan een praktische en resultaatgerichte aanpak. Hij is medebedenker van het 13-Stappenmodel Crisismanagement © ontwikkeld, dat organisaties en hun medewerkers helpt om de (voorbereiding van de) risico- en crisisbeheersing te versterken. Ik leg daartoe mogelijke tekortkomingen in de organisatie bloot, zodat verbeteringen aan te brengen zijn voordat zich daadwerkelijk een crisis voordoet. Dit vergroot de kans dat men bij een crisis achteraf concludeert dat de uitvoering niet alleen goed is gegaan, maar ook goed is gedaan.  Naast crisismanagement is sociale media zijn passie. Organisaties bewust maken van de invloed en meerwaarde van sociale media, daar krijgt hij energie van.

profielrik

Rik Voogt, ESI adviseur

Rik Voogt is jurist met een enorme praktijkervaring op het dossier evenementen binnen de lokale overheid.  Gespecialiseerd in lokale regelgeving en integraal evenementenbeleid, de inrichting van gemeentelijke processen, de juridische kwaliteitszorg en bestuurlijke  en politieke verantwoordelijkheid. Als adviseur en trainer is Rik verbonden aan ESI en daarnaast is hij eigenaar van Buro Buiten Zinnen.

Met zijn juridische achtergrond en een sterk ontwikkeld gevoel voor (politiek) gevoelige verhoudingen, is hij een expert in het optimaliseren van conflicterende belangen, het leggen van de juiste verbindingen en vergroten van rendement en kwaliteit. Rik is een meester in het vereenvoudigen en vertalen van ogenschijnlijk complexe situaties naar praktische, realistische en soms onvermoede oplossingen waarbij alle belangen en belanghebbenden recht wordt gedaan. Een snelle schakelaar, flexibel, pragmatisch, communicatief en prettig enthousiast.

Meer nieuws ›