Vernieuwde brochure Leergang Evenementenveiligheid 2023!

Vernieuwde brochure Leergang Evenementenveiligheid 2023!

ESI heeft haar brochure voor de Leergang Evenementenveiligheid voor 2023 vernieuwd! Veiligheidsregio’s of gemeenten kunnen naast de negen basismodules wederom ook diverse verdiepingsmodules organiseren. Lees hier wat de modulaire leergang in jouw regio kan betekenen!

Net als voorgaande jaren, biedt ESI een eenvoudige manier van organisatie van de leergang. ESI bouwt een inschrijfpagina op haar website, neemt het inschrijfproces uit handen en factureert rechtstreeks naar de deelnemende organisaties. ESI kan indien gewenst zelfs de locaties voor de lesdagen verzorgen. Zo is het organiseren van een regionale Leergang Evenementenveiligheid in 2023 voor iedere gemeente en veiligheidsregio haalbaar.

De (verdiepings)modules kunnen los, samengesteld of als gehele leergang worden afgenomen. Dit jaar bestaat de leergang uit negen basismodules aangepast op de praktijk uit eigen regio:

 1. Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking
 2. Regie op het proces van vergunningverlening
 3. Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding
 4. Brandveiligheid: het Besluit BGBOP en de praktijk
 5. Crowd safety en Crowd management
 6. Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid
 7. Toezicht en handhaving op evenementen
 8. Juridische borging: APV, ruimtelijke inpassing en de Omgevingswet
 9. Preparatie, coördinatie en crisismanagement

Daarnaast zijn er tal van bekende en nieuwe verdiepingsmodules te volgen:

 1. Medische inzet en Veldnorm Evenementenzorg
 2. Risicovol weer op evenementen
 3. Toezicht en handhaving praktijkopdracht (uitbreiding van basismodule 7)
 4. Crowd Safety
 5. Bepalen inzet beveiliging
 6. Toegankelijkheid van evenementen

We maken onze modules steeds meer toepassingsgericht. In coronatijd zijn we begonnen met de combinatie van eLearnings en klassikale bijeenkomsten, waarin het toepassen van de theorie op een eigen casus centraal staat. Deze interactieve manier van leren blijven we dit ook in 2023 voortzetten. Doordat deelnemers vaak een mix vormen van gemeenten en adviserende diensten, leren zij tijdens de lesdagen ook veel over elkaar. Kortom: de leergang evenementenveiligheid en de verdiepingsmodules bieden voor ieder wat wils!

Wil je de brochure ontvangen? Vraag hem hier aan!

Meer nieuws ›