VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden

VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden

Op 24 november 2017 verscheen het evaluatierapport VenloStormt 2017.

Naar aanleiding van het tragische ongeval, waarbij een 29-jarige vrouw om het leven kwam, heeft de gemeente Venlo het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gevraagd een evaluatie te verrichten van het vergunningsverleningsproces.

Deze evaluatie is er deels op gericht om terug te kijken. Wat is er gedaan en op welke wijze? Maar de vraag wat deze gebeurtenis nu betekent voor komende evenementen in de gemeente Venlo is minstens zo belangrijk. De evaluatie is dan ook met name gericht op ‘vooruit’ kijken. Welke mogelijke lessen kunnen uit de gebeurtenis worden getrokken voor een volgende keer? Het onderzoek is dus niet gericht op boete en schuld, maar op de vraag welke lessen te trekken zijn. Die vraag heeft een bredere relevantie. ‘Obstacle runs’ en soortgelijke evenementen vinden in ons land steeds meer plaats. Het is dan ook goed te weten hoe deze evenementen zo veilig mogelijk kunnen geschieden en wat betrokkenen kunnen doen om ze goed te laten verlopen.

Het onderzoek richt zich op het vergunningverleningsproces en moet leiden tot inzichten voor de gemeentelijke organisatie. Alleen voor zover dat relevant is voor de vergunningverlening, is aandacht geschonken aan het crisismanagement nadat het voorval plaatsvond. Vragen die in deze evaluatie aan de orde komen zijn: In hoeverre zijn in het voortraject hetzij door de gemeente of door anderen zaken over het hoofd gezien? In hoeverre is rekening gehouden of kon er rekening worden gehouden met een dergelijke gebeurtenis?

Lees het evaluatierapport onze bibliotheek: Evaluatierapport 2017.

Meer nieuws ›