Update leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Update leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, zonder gezondheid- en veiligheidsincidenten door het gebruik van alcohol en drugs? Wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de vernieuwde leidraad staat het.

Evenementen, festivals en grote openbare concerten: gemeenten in Nederland hebben er steeds vaker mee te maken. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gemeente gebeurt, stellen zij in samenwerking met lokale en regionale partners beleidsregels op waaraan evenementen moeten voldoen. Mede op basis daarvan besluiten ze om een vergunning voor een evenement te verlenen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Overzicht van maatregelen en interventies

De leidraad biedt een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht, andere maatregelen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Waar mogelijk wordt beschreven wat er bekend is over de effectiviteit van de maatregelen en interventies. Indien er geen bewijs is voor de effectiviteit worden zogeheten best practices of voorbeelden aangedragen.

Update leidraad

In de 2.0 versie zijn de ervaringen van diverse gemeenten meegenomen, waardoor er nog meer praktische tips en handvatten in de leidraad staan. Nieuw is ook de informatie over (wetgeving met betrekking tot) lachgas. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen constatering van bezit van drugs en het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Download de Leidraad voor gemeenten 2.0 2017.

Bron: Stichting Trimbos-institute.

Meer nieuws ›