TVD presenteert resultaten windtunneltesten

TVD presenteert resultaten windtunneltesten

Welke windkracht moet een tent op een festival kunnen weerstaan? En als die wind optreedt, wat zijn de gevolgen voor een open, een gesloten en een half open tent? Om op dergelijke vragen concrete antwoorden te krijgen, heeft de Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven TVD recent door adviesbureau Peutz onderzoek laten doen met een windtunnel. Tijdens een goed bezocht seminar ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de TVD op 10 december 2015 werden de eerste inzichten in de resultaten geboden.

Er zijn windtunneltesten gedaan met een gangbaar model festivaltent en met een aluhal. Voor de festivaltent bleek dat deze in gesloten toestand de meeste wind kan weerstaan. De verschillen met half open, driekwart open, lange of korte zijde open bleken niet groot te zijn. In de bebouwde kom kan de tent tot een hogere windkracht blijven staan dan in een onbebouwde omgeving. Deze en de andere inzichten uit het onderzoek kunnen volgens de TVD worden gebruikt voor stelregels over het gebruik van tenten op evenementen. Zo kan het tot gevolg hebben dat een festivaltent in delen van het land waar het harder waait een hogere windbelasting moeten kunnen weerstaan dan in delen waar het minder hard waait.

Het rapport met alle resultaten wordt in januari 2016 met de leden van de TVD besproken en zal daarna worden vrijgegeven. De TVD is voornemens om de resultaten ook aan de Europese Unie aan te bieden.

Meer nieuws ›