Trimbos-instituut alarmeert staatssecretaris over drugsgebruik onder jongeren

Trimbos-instituut alarmeert staatssecretaris over drugsgebruik onder jongeren

Op 23 februari 2015 heeft het Trimbos-instituut de Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 aangeboden aan de Staatsecretaris van VWS, Martin van Rijn. Deze verkenning biedt vijf denkrichtingen om (gezondheidsincidenten door) het gebruik van uitgaansdrugs, zoals ecstasy, de komende jaren terug te dringen.

Of de prevalentie van drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren is gestegen valt op basis van de huidige statistieken nog niet te zeggen. Onderzoeken onder studentenpopulaties en party- en festivalbezoekers, evenals verschillende signalen, geven wel de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik. Daarnaast lijkt het praten over drugsgebruik de laatste jaren gewoner geworden onder jongeren die zelf drugs gebruiken.

Trimbos signaleert verder een ongunstige ontwikkeling ten aanzien van de dosering MDMA (de werkzame stof) in ecstasypillen en het aandeel matige en ernstige drugsgerelateerde gezondheidsincidenten. de gemiddelde dosering MDMA in de pillen ligt twee keer hoger dan een aantal jaren geleden (in 2009). De kans op overdosering is daarmee flink groter, wat terug lijkt te zien in een stijging van het aandeel matige en ernstige gezondheidsincidenten met ecstasy. (Bron: Trimbos-instituut)

Het onderzoek roept opnieuw de vraag op hoe er moet worden omgegaan met drugsgebruik op evenementen. Op donderdag 2 april is dit onderwerp van debat tijdens de landelijke Studiedag Evenementen en Manifestaties.

Lees het rapport ‘Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015’

Meer nieuws ›