Themadagen in Fryslân, Noord-Holland Noord en Brabant-Zuidoost

Themadagen in Fryslân, Noord-Holland Noord en Brabant-Zuidoost

Dit najaar organiseren verschillende veiligheidsregio’s eigen themadagen over veiligheid op evenementen. In Brabant-Zuidoost staan de actualiteiten en verdieping op specifieke thema’s ook dit jaar weer centraal. In Fryslân wordt in september een themamiddag gehouden over de gevolgen van extreem weer voor evenementen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord behandelt op haar themamiddag in oktober onder meer de vraag: wat betekent het incident in Haaksbergen voor de aanpak van evenementen in onze regio?

Sprekers van ESI leveren regelmatig een bijdrage aan dergelijke dagen. Voor meer informatie over de themadagen en over mogelijkheden die het Event Safety Institute u biedt kunt u contact met ons opnemen.

Meer nieuws ›