Themadagen: veel aandacht voor gevolgen rapport Haaksbergen

Themadagen: veel aandacht voor gevolgen rapport Haaksbergen

Veel themadagen over evenementenveiligheid gaan dit jaar over de gevolgen van het incident met de monstertruck in Haaksbergen. Syan Schaap leverde een bijdrage aan de plug-in kennissessie van het IFV die plaatsvond op 13 oktober (bekijk de presentatie). Rik Voogt sprak op de druk bezochte themadagen op respectievelijk 6 en 8 oktober 2015 van de Veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en Hollands Midden. Ook hier stonden de gevolgen van het monstertruckdrama in Haaksbergen voor gemeenten en adviserende diensten centraal.

Op beide regionale themadagen heeft ESI een nadere duiding gegeven van de rapportage van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van het incident én het kabinetsstandpunt volgend op de rapportage. ESI maakte een koppeling naar de veelal breed onderkende complexiteit van het evenementendossier. Het onderliggende proces dat uiteindelijk mede debet was aan het drama in Haaksbergen, is verre van uniek, zo herkenden de deelnemers in de zaal.
Breed ervaren, en voor de toehoorders herkenbare knelpunten in de praktijk van vergunningverlening en advisering staan vrijwel overal op gespannen voet met de te betrachten zorgvuldigheid in de beoordeling van activiteiten en het stellen van passende randvoorwaarden. In het licht van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden hebben vrijwel alle deelnemers aan beide themadagen dat als onwenselijk ervaren.

De suggesties om vooral de verbeterpunten binnen de eigen organisatie te identificeren, regionale expertteams en expertisecentra op te zetten of opleidingen per vakgebied te volgen, werden ook hier omarmd, al ontbreekt het de deelnemers vaak aan beslissingsbevoegdheid om ook daadwerkelijk een verbeterprogramma vanuit de eigen gemeente of afdeling te starten. Wat dat betreft blijkt nog niet voldoende te zijn doorgedrongen dat de alerte grondhouding in het veiligheidskritische proces van vergunningverlening bij evenementen gevraagd wordt van álle betrokkenen en onherroepelijk zal moeten leiden tot beslissingen over concrete verbeteringen.

Meer nieuws ›